Współpraca z producentem kontraktowym to ogromne zalety: brak konkurencji, gwarancja dyskrecji a także branżowa mądrość i praktyka

Trwająca trudna sytuacja gospodarcza, wpływa na kondycję korporacji funkcjonujących w kraju, dotyczy to również branży Automotive. Aby wzmóc swoją efektywność i kontrolować koszty, korporacje z tego obszaru decydują się na wprowadzanie elastycznych sposobów przyjmowania.

Zapewnia to przedsiębiorstwom możliwość dostosowanie rekrutacji do aktualnych żądań firm, której potrzebują w momencie, braku pewności, jak będą wyglądały najbliższe miesiące. Z ocen wynika, że praca przejściowa, z której najczęściej korzystają zakłady, to sposób, którego wydajność i przełożenie na biznes jest wysoko punktowana przez pracodawców.

Podstawowymi wyzwaniami powiązanymi ze współczesnym rynkiem pracy, z którymi obecnie zmagają się firmy Automotive, to rosnące żądania kontrahentów a następnie kłopot w rekrutacji zainteresowanych o odpowiednich kwalifikacjach i rutynie. Przyjmowanie adekwatnych osób stanowi wyzwanie dla zatrudnionych przedsiębiorstwa Automotive. Znaczna większość z nich ma trudności z przyjmowaniem osób na istotne dla funkcjonowania firmy, etatu. Podstawową przyczyną tego stanu jest brak kandydatów z adekwatnymi specjalnościami, który wynika przede wszystkim z dość dużych żądań pracodawców, niedostatecznej ilości specjalistów na rynku lokalnym – zarówno inżynierów, jak i osób z przygotowaniem zawodowym jak również, braku aktywności kandydatów.

Ostatnio w stolicy Dolnego Śląska nasiliła się ilość zakładów oferujących usługi i promujących się jako: producent kontraktowy we Wrocławiu. Produkcja kontraktowa, to inaczej produkcja usługowa. Firmy proponujące usługi, to zwykle zakłady produkcyjne, realizujące usługi produkcyjne wyłącznie na zlecenie kontrahentów (firma Hi-P). Z uwagi na powyższe nie posiadają produktów, których marki były ich własnością.

Wyłącznymi właścicielami produkowanych przez nich towarów i ich marek są ich kontrahenci. Mimo tego zazwyczaj wszelakie prace związane z wytworzeniem nowego towaru, takie jak: zredagowanie receptury, stworzenie opakowania i opisu zgodnego z wytycznymi Unii Europejskiej, ewidencjonowanie; realizują we własnym zakresie, w pełni. Polskie firmy zaczynają doceniać zalety współpracy z producentem kontraktowym.

Related Post