Czemu osoby pracujące w biurach w niewielkich firmach powinni powiadać bardzo szeroką wiedzę z różnych dziedzin

W dużych firmach jest wyraźny podział między pracowników biurowych i od księgowości. Każda osoba ma dokładnie określony zakres obowiązków i kompetencji, i jeśli jakaś sprawa będzie poza nie wychodzić, to będzie przekazywana do innego pracownika. Czasami taki łańcuszek odpowiedzialnych za daną sprawę osób wynosić może nawet kilka, a rezultatem tego może być załatwianie nawet prostych spraw przez kilka dni. Całkowicie odmiennie przedstawia się sytuacja w niedużych firmach, które zatrudniają kilka czy kilkanaście osób.

podatek

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com
Z czego duża część to są magazynierzy albo handlowcy, a sprawami biura zajmuje się jedynie jedna osoba. Jednak w praktyce zakres obowiązków takiego pracownika jest dużo szerszy, niż tylko zajmowanie się listami i łączenie rozmów. Oprócz typowo biurowych spraw osoby na takim stanowisku muszą być dobrze rozeznane w obowiązujących przepisach kadrowych i księgowych, powinny też wiedzieć jak przygotować wezwanie do zapłaty, jak napisać pozew do sądu czy wyliczyć odsetki od nieterminowych wpłat – Poradnik (zobacz poradnik przedsiębiorcy.pl) Wfirma.

Wynika to z tego, że nieduże firmy zwyczajnie nie mają możliwości zatrudnienia kilku osobnych osób do obsługi biura i prowadzenia księgowości. Sprawy księgowe najczęściej realizuje biuro rachunkowe, do jakiego należy przekazać wystawione faktury sprzedaży, faktury kosztowe (http://efematic.pl/) i wszystkie pozostałe rzeczy mogące mieć wpływ na wysokość podatków. Ale czasami pracownik

finanse

firmy i tak musi się w sprawach księgowych orientować, umieć obsługiwać kalkulator podatkowy i wiedzieć jak się liczy pewne rzeczy – sprawdź kalkulator podatkowy. Przykładem takich obowiązków może być ściąganie zaległości od kontrahentów.

W takiej sytuacji należy przygotować dłużnikom wezwania do zapłaty, na których zostaną dokładnie policzone odsetki podatkowe, wysłać je i następnie pilnować ściągania tych wierzytelności – sprawdź odsetki podatkowe. Bardzo przydatna jest również szersza na tematy kadrowe. W wielu przypadkach pracujący na samodzielnych stanowiskach pracownicy w biurach zarządzają wszystkimi wnioskami urlopowymi i zwolnieniami chorobowymi, tak więc także muszą się dobrze w tej tematyce orientować.