Reorganizacja systemu oświaty jest pewna. Co powinno być w nowym programie kształcenia?

Od conajmniej kilkunastu lat mają miejsce żywiołowe dysputy dotyczące współczesnej oświaty. Rozstrząsa się w zasadzie wszystkie elementy nauczania kilku i kilkunastolatków. Rozprawia się na temat długości obowiązkowej edukacji oraz poziomu zajęć oferowanych przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie oraz szkoły zawodowe.

Coraz częściej pod wątpliwość poddaje

dziecko w szkole

Autor: www.flickr.com
Źródło: www.flickr.com

się sens egzystencji gimnazjów, które nie wypełniają swojej roli i nie dzielą uczniów pod kątem ich umiejętności i wyboru przyszłych placówek edukacyjnych, tak by zagwarantować wszystkim tym grupom optymalny program nauczania. Wiadomym jest, że powinno się przygotować inny zestaw zajęć dla młodzieży uzdolnionej manualnie, a inny dla młodych humanistów. Kwestią, która zajmuje umysły orędowników reform jest również odbiór społeczny zawodówek. Absolwenci tych instytucji bywają uznawani za mniej pracowitych niż ich koledzy z liceów czy techników. Tymczasem uzyskanie konkretnych kwalifikacji może okazać się nie tylko trudniejsze niż dyplom ogólniaka lub matura, ale również bardziej popłatne. Specjaliści i rękodzielnicy są w dzisiejszych czasach na wagę złota, a ich pobory często przewyższają płace magistrów.

Szeroko komentowanym aspektem polskiego systemu edukacji jest także zakres programu kształcenia. Wiele osób jawnie potępia bazę programową opracowaną dla poszczególnych typów szkół. Najczęstszym zarzutem względem problematyki omawianej na lekcjach jest jej przestarzałość i brak zastosowania w dzisiejszym świecie. Uczniowie w ciągu długich lat swojej edukacji poznają imiona królów praktycznie wszystkich państw europejskich, etapy rozwoju tasiemców czy też umiejscowienie pokładów bogactw naturalnych na poszczególnych kontynentach.

nowoczesna szkoła

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Są to bez wątpienia interesujące informacje, ale ich przydatność w dorosłym życiu jest niewielka. Szkole wypuszczającej ludzi sukcesu brakuje zajęć praktycznych i nowych, bardziej odpowiadających teraźniejszości przedmiotów. Dzieci oraz młodzież powinny od początku poznawać takie pojęcia jak na przykład wystawianie faktur VAT, a konkretniej: wystawianie faktur vat.

Jeżeli ten wątek jest dla Ciebie ciekawy oraz masz chęć uzyskać więcej informacji na przedstawiany temat, to pojawiła się oryginalna witryna (https://www.vivamedica.pl/zmiany-zwyrodnieniowe-stawu-biodrowego-koksartroza/), którą warto zobaczyć.

Przykładem takiego przedmiotu może być ekonomia. Młodzież powinna poznać reguły wolnego rynku, przepisy prawa handlowego i wiedzieć, czym jest kapitał obrotowy netto (więcej: kapitał obrotowy netto), jak odbywa się wystawianie faktur vat i komu przysługują zwolnienia z vat. Absolwenci zaopatrzeni w tego rodzaju wiedzę będą wartościowym nabytkiem dla rynku pracy. Zanim jednak takie pojęcia pojawią się w szkolnictwie można dużo więcej dowiedzieć się z internetu np. warto zajrzeć tutaj po więcej informacji: zwolnienia z vat.