Kim jest aktuariusz i jakimi sprawami się zajmuje? Jego najważniejsze zadanie to wycena aktuarialna, co to jest?

Zadaniem aktuariusza jest szacowanie wysokości przyszłych zobowiązań usługobiorcy oraz przygotowanie planu pozwalającego na realizowanie ich bez strat finansowych. Zadanie więc, jak widzimy, jest dość dużym wyzwaniem – rynek finansowy tak naprawdę nigdy nie daje stuprocentowych gwarancji. Wycena aktuarialna jednakowoż, prowadzona przez profesjonalne biuro aktuarialne z doświadczeniem i uprawnieniami, czyli zatrudniające certyfikowanych przez KNF aktuariuszy, zapewnia bardzo znaczne prawdopodobieństwo sprawdzalności.

sprawdź więcej

Autor: Przemek Zawadzki
Źródło: http://www.flickr.com

Aktuariusz to specjalista w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, jak również statystyki i prawdopodobieństwa, dodatkowo zna dobrze zagadnienia ekonomii, rachunkowości ubezpieczeniowej, jak również baz danych oraz modelowania matematycznego (sprawdź na stronie www). Tego typu wiedza w połączeniu z nowoczesnymi i sprawdzonymi sposobami pracy umożliwia na niezwykle dokładne przeprowadzenie wyceny. Punktem wyjścia do jej zrobienia jest analiza sytuacji wyjściowej danego przedsiębiorstwa. Te usługi aktuarialne odnoszą się do rezerw pracowniczych, można wziąć pod uwagę na przykład kwestie takiego typu, jak struktura demograficzna pracowników i właściwe dane, jak płeć, ilość lat, data zatrudnienia i okres pracy w firmie. Jednocześnie bierze się pod uwagę wielkość ich wynagrodzenia, sytuację finansową przedsiębiorstwa a także kwestie takie, jak fluktuacja zatrudnionych. W oparciu o te liczby, jak również informacje związane z założeniami demograficznymi oraz ekonomicznymi takimi, jak chociażby stopa procentowa do dyskontowania kolejnych świadczeń pracowniczych, lub też umieralności i zachorowalności pracowników w przyszłości tworzony jest raport ukazujący wycenę oraz wskazówki do postępowania w następnych latach, ażeby realne było zachowanie pełnej rentowności.

Nie zwlekaj — zweryfikuj jakie interesujące informacje posiada nasza autorska strona internetowa. Jej temat na pewno bardzo Cię zainteresuje.

Obliczenia

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wycena aktuarialna przeprowadzana jest przeważnie metodą indywidualną prospektywną, znaczy to, że za każdym razem zastosowane są pewne, ale i indywidualnie dostosowane do sytuacji klienta narzędzia. Podkreślić warto, że metoda zgodna być musi z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6, co znaczy KSR 6, ustawą o rachunkowości, ale także z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, czyli MSR 19. Zalecają one przyjęcie metody prognozowanych świadczeń jednostkowych, która zakłada przede wszystkim proporcjonalne narastanie zobowiązań pracodawcy do wypłacania świadczeń pozapłacowych w okresie długofalowym. Pozwala to więc na pewne działania, jakie zawsze się sprawdzają, gdyż są pewne, szacowane wcześniej i wdrożone w wielu pozostałych miejscach. Wszystko to powinno być więc dokładnie obliczone, jak więc widać aktuariusz musi być bardzo precyzyjny.

Related Post