Coraz większa wagę przykłada się do gospodarowania zasobami ludzkimi. Co to tak naprawdę jest?

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (z angielskiego Human Resources Management) obejmuje zestaw aplikacji które mogą posłużyć menadżerom do realizacji zadań powiązanych z personelem. W naszym świecie koszt przedsiębiorstwa będą stawiać zasoby ludzkie (ZL).

human resources

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Są one cennym kapitałem, w którego inwestowania może dać wiele zysków. Patrząc na takie podejście na pewno rozwijała się polityka rozporządzania zasobami ludzkimi (ZZL), która zakłada cele, metody oraz wyzwania, jakie powinno spełniać prawidłowo działające firmy.

W literaturze stosowane jest też pojęcie „zarządzanie kadrami”, pod którym trzeba rozumieć zestaw działań (decyzji) które wiążą się z ludźmi, kierunkowanych na osiąganie celów organizacji i spełnianie potrzeb (rozwój) osób które są zatrudnione. Epicentrum zainteresowania funkcji personalnej w tym ujęciu są ludzie jako przedmioty sprawcze w osiąganiu celów indywidualnych i związanych z organizacją, a więc pracownicy pod względem ilościowym i jakości, ich zaangażowanie w działalność organizacji, osiągane wyniki a także uwarunkowania tych zmiennych.

Kolejnym spotykanym terminem jest „gospodarowanie zasobami ludzkimi”, które można definiować jako funkcjonowanie organizacji zrobione na przyciągnięcie, rozwijanie i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

firma

Autor: Martin Lang
Źródło: http://www.flickr.com
Systemami które wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi są przykładowo systemy zarządzania wypłatami a także powiązane z nimi systemy zarządzania rezultatami pracowników (EPM), są najważniejszmi elementami szerokiego spektrum aplikacji zarządzania kompetencjami. Wspomniane aplikacje są wykorzystywane przez specjalistów działu hrm, przy ocenie wyników pracowników oraz ulepszaniu wykorzystywania kompetencji.

Zaciekawił Cię opisywany artykuł? Jeżeli tak, to przeczytaj dodatkowo szczegóły pod źródłem (http://www.workservice.pl/praca/doradca-klienta/olsztyn/). Zobaczysz wtedy jeszcze inne dane związane z omawianą problematyką.

Systemy kierowania wynagrodzeniami gwarantują modelowanie spłacania zatrudnionych razem z ich kompetencjami i wynikami; są także używane jako narzędzie strategiczne dla utrzymania istotnych dla przedsiębiorstwa kompetencji.

Systemy zarządzania programami motywującymi, określane tez jako systemy zarządzania wynagrodzeniami działu sprzedaży, są wykorzystywane przez kierownictwo działu sprzedaży do modelowani i prognozowania środków przeznaczonych na prowizje i inne motywatory oraz do dogrywania strategii rodzaju „zapłata za pracę” z punktami korporacyjnymi.