Wybór organizacji, której oddasz 1% podatku, zależy tylko od ciebie

Organizacje non-profit, które prowadzą działalność w sferze zadań ma rzecz społeczeństwa, takich jak ochrona zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, edukacja, pomoc osobom niepełnosprawnym, dostają, na realizację swoich zadań, środki finansowe m.in. z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

rozliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Nasze ustawodawstwo daje ewentualność płatnikom, odpisania 1% odprowadzanego do urzędu skarbowego podatku za dany rok podatkowy, dla fundacji. Pismo o przesłanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przysługującemu urzędowi skarbowemu, jest nierozerwalną częścią zeznania podatkowego, składanego na formularzu PIT – 36 lub PIT – 37. Za pomocą takiej procedury, płatnik może intencjonalnie podjąć decyzję, na jakie rzeczywiście cele pragnie przeznaczyć 1% swojego podatku należnego budżetowi państwa.

Pomimo, tego że wiele podatników zastanawia się, nad istotą oddawania opp tak nieznacznej kwoty, to z każdym rokiem przybywa Polaków wskazujących organizacje pożytku publicznego we własnym druku PIT. Poszerza się wiedza, że jednak w sumie daje to sporą sumę a w związku z tym wsparcie nie jest bezzasadne . Trzeba zatem przeznaczyć trochę czasu i zasięgnąć informacji jak przekazać 1% podatku – A czynność ta, jest banalna do przeprowadzenia. Należy tylko w składanym zeznaniu wymienić organizację pozarządową, którą chce się wspomóc finansowo, podając jej numer KRS. Kolejno urząd skarbowy przekaże organizacji non-profit, określoną w formularzu PIT, 1% odprowadzanego do urzędu skarbowego podatku za dany rok podatkowy.

rozliczenia podatkowe

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com
Zasadniczo największa liczba płatników wybiera duże organizacje. Organizacje pożytku publicznego, o których sporo się słyszy, te które prowadzą aktywne działania promocyjne.http://eena.pl/praca-w-holandii.html eena.plTe fundacje, które prowadzą swoje działania na szeroką skalę. Poprzez takie działania, wzrasta świadomość społeczeństwa, że trzeba w ogóle odpisywać organizacjom non-profit 1%. Aby odpisać 1% podatku ewidencja organizacji opp jest obszerna, warto mimo wszystko przyglądnąć się lokalnym działalnościom. Takim, które cieszą się ogólnym szacunkiem i których wyniki funkcjonowania zobaczyć można w najbliższym otoczeniu. Specyfikację organizacji pożytku publicznego – nazwę, siedzibę, numer konta bankowego, odszukać można na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, na stronie internetowej Stowarzyszania Klon/Jawor oraz na stronie www kampanii społecznej 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.