Monitoring dostępu to sprawdzone bezpieczeństwo budynku

W obecnym czasie, ciągły rozwój gospodarczy wymusza stosowanie na co dzień coraz bardziej skomplikowanych rozwiązań technologicznych. Wyłoniło się zjawisko zwiększonej podatności na nieprzewidywalne, zagrożenia. Teraz zapewnienie bezpieczeństwa to podstawowe zadanie każdego przedsiębiorstwa.

Inteligentne czytniki i karty zbliżeniowe, coraz częściej używane do stosowania w budynkach handlowych – supermarketach a także szkołach, bankach i wielu innych obiektach, zapewniają że kontrola dostępu jest skuteczniejsza. Coraz częściej przedsiębiorstwa zgłaszają zapotrzebowanie na bezawaryjny, pracujący bez przerwy układ zabezpieczeń, który zagwarantuje im stałość działania firmy.

Kontrola dostępu

Pragną by systemy zabezpieczające sterowane alarmami i kontrolą dostępu, zapewniały wysoki poziom ochrony przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Współczesne układy monitorowania dostępu, występują w rozmaitych konfiguracjach. Mogą to być układy autonomiczne, rozwiązania sieciowe. Mogą to być także kompleksowe instalacje (Systemy Pasywne – pompy ciepła opole) połączone z innymi układami, takimi jak alarmy, kontroling czy systemy przeciwpożarowe. Czytniki kart zakładane przy drzwiach z zamkami magnetycznymi, pozwalają na przesłanie informacji do systemu kadrowego. Monitoring dostępu spełnia funkcję zarządzania dostępem do obiektu.

Kiedy stwierdzisz, że dobrze byłoby zgłębić inny aspekt tej sprawy, kliknij ten link oraz przeczytaj dodatkowo więcej szczegółów.

Może Cię też zainteresować:

Niewątpliwie profesjonalna kontrola dostępu, uniemożliwia dostęp do określonych pomieszczeń usytuowanych na terenie danego zakładu pracy a wymagających specjalnego zabezpieczenia choćby serwerownie. Monitoring dostępu, to możność podejmowania decyzji kto, gdzie i kiedy może wejść do budynku. Monitoring dostępu, ma podstawowe znaczenie dla ochrony budynku, zatrudnionych w nim osób oraz znajdujących się wewnątrz przedsiębiorstwa danych i majątku.

Moduł kontroli dostępu, jest źródłem danych potrzebnych do prawidłowej pracy całej firmy. Umożliwia łatwiejszą organizację pracy, zwiększa poziom ochrony obiektu i jego użytkowników – zatrudnionych, gości, interesantów. Do tych modułów można dołączyć układ monitoringu czasu pracy i w efekcie otrzymujemy informacje gdzie kto przebywał oraz jak długo – kliknij tu.