Wymagane szkolenie pracowników zapewnieniem bezpieczeństwa pracy

Praca z użyciem niebezpiecznych przedmiotów, stanowiących niebezpieczeństwo dla pracownika potrzebuje oczywiście odpowiednich kwalifikacji. Zawodem wymagającym specjalistycznego edukowania i również weryfikacji umiejętności jest na pewno stanowisko spawacza

certyfikacja personelu spawalniczego

Autor: Michael
Źródło: http://www.flickr.com
.
bezpieczeństwo funkcjonalne

Źródło: pixabay
Certyfikacja personelu spawalniczego jest kwestią gruntowną, bo bezpieczeństwo używania technik spawalniczych jest kontrolowane przez Unię Europejską, która ustala wszelkie przepisy. Parlament Europejski wprowadził dyrektywę oznaczoną PED 97/23/WE, zobowiązując firmy do zastosowania ściśle określonych przepisów. Obejmują one głównie kwalifikacje spawaczy i używanych przez nich technologii. Aby certyfikacja >> certyfikacja brc personelu spawalniczego była możliwa, przeprowadzane są odpowiednie szkolenia i egzaminy weryfikujące sprawność spełniania międzynarodowych standardów. Osoby, które uzyskały wymagany certyfikat mają uprawnienia do pełnienia tego zawodu w całej Unii Europejskiej. W celu kompletnego zabezpieczenia warunków pracy ogromne znaczenie ma tak zwane bezpieczeństwo funkcjonalne – -> przeczytaj przykłady. Ogólnie definiuje się je jako zespół wszystkich przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa układów elektronicznych lub wyposażonych w sterowalne elektryczne elementy składowe. Kursy edukacyjne z bezpieczeństwa funkcjonalnego są przeprowadzane w dwóch stopniach zaawansowania. Wyróżniamy certyfikację ogólną pierwszego stopnia, która dotyczy najczęściej kadry kierowniczej, lub – sprawdź nas – technicznej zajmującej się projektowaniem i eksploatacją układów i urządzeń, których stanowiska nie potrzebują szczegółowej wiedzy. Innymi słowy – specjalistów niekoniecznie angażujących się w bezpośrednie prowadzenie lub nadzorowanie bardziej złożonych czynności. Certyfikacja drugiego stopnia obejmuje kursy eksperckie i dzieli się na poszczególne działy specjalizacji – przeprowadzam certyfikację personelu spawalniczego.

Praca na wymagających i odpowiedzialnych stanowiskach obliguje się wypełniania odpowiednich wytycznych. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest właśnie ich zestawieniem. Wymagana certyfikacja i szkolenie osób zatrudnionych w tym profilu są warunkami koniecznymi do podjęcia pracy.