Egzekucja z roszczeń na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika uskutecznione zostaje z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobligowany jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza więc informacja wierzyciela, że dłużnik może w danym banku mieć rachunek bankowy.

Najlepiej zatem wniosek o zajęcie wierzytelności zawierał kilka znanych banków. Duplikat zajęć egzekutor doręcza też wierzycielowi. Bank zobowiązany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić komornikowi zajętą wierzytelność, oraz określić możliwe powody braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta jest do wysokości żądania głównego razem z odsetkami oraz wszystkimi wydatkami powstałymi w biegu procesu jak też egzekucji.

Jak uważasz? Czy informacje na opisywany wątek są fascynujące? Jeśli tak, to przejrzyj tekst (http://fotoporcelana.net/3-zdjecia-na-porcelanie), a odnajdziesz w nim mnóstwo fenomenalnych wiadomości, które przyciągną Twoją uwagę.

Gdy na rachunku bankowym znajduje się kwota przewyższająca kwotę zajęcia, Wrocław (polecamy https://www.forsel.pl/terminale-platnicze/) spienięży dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy przeznaczone na pokrycie zadłużenia bankowego, możliwych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, sum przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu. Ponadto nie podlegają zajęciu kwoty spieniężone trasatowi za uposażenie za pracę, taksy i dalsze podatki publiczne.

W praktyce zdarza się, że kwota uposażenia za pracę trasata już po odliczeniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym. Zdarzają się zatem przypadki, iż 100 % wynagrodzenia dłużnika podlega egzekucji. W podobnym razie u chlebodawcy dłużnik może złożyć deklarację z podaniem o wypłatę potrąconego uposażenia do rąk własnych, po czym skierować podanie do komornika o powstrzymanie egzekucji w zakresie uposażenia za pracę na rachunku .

Podobną prośbę trasat skieruje do wierzyciela ponieważ w praktyce egzekutor zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, wyłącznie na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy trasatowi skarga na działania egzekutora.

W każdym przypadku pożądana może być ugoda z dłużnikiem. W przypadku kiedy z dłużnikiem nie możemy się dogadać, zostaje giełda długów na jakiej możemy nasze wierzytelności sprzedać.