Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – perspektywiczne kierunki

WSTiE w Suchej Beskidzkiej powstała w 2001r. jako uczelnia prywatna. Bogata oferta edukacyjna oraz bardzo wysoki poziom gwarantowany przez szkołę sprawiły, że szybko zyskała renomę wśród studentów, stając się silnym ośrodkiem edukacji.

WSTiE zapewnia studentom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez szanowanych wykładowców na najbardziej perspektywicznych kierunkach kształcenia. Szkoła pozwala na naukę w systemie bolońskim, w skład którego wchodzą trzyletni licencjat firmy (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-inwestycyjny) dwuletnie studia magisterskie. W programie uczelni znajdują się również specjalistyczne studia podyplomowe dla nauczycieli.

absolwenci

Źródło: www.morguefile.com

Wśród licznych kierunków kształcenia oferowanych przez WSTiE, jednym z najpopularniejszych jest informatyka studia, które przygotowują absolwentów do pracy w sektorze IT. W trakcie nauki, studenci zdobywają wiedzę z dziedziny języków programowania i systemów operacyjnych, baz danych, plików multimedialnych i grafiki. Dzięki przyswojonej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym, studenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach wytwarzających i rozbudowujących oprogramowanie, realizujących bazy danych oraz firmach zajmujących się biznesem internetowym. Dla studentów zorientowanych na wykształcenie oferujące rozsądne możliwości zawodowe oraz chcących rozpocząć interesujące studia informatyka jest zdecydowanie najlepszym wyborem.

Następnym popularnym profilem, oferowanym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii jest turystyka i rekreacja. Są to studia wyposażające absolwenta w wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach z branży turystycznej. Uczelnia powala na zdobycie wiedzy teoretycznej , a także umiejętności praktycznych z zakresu usług turystycznych, takich jak obsługa grup turystycznych, planowanie imprez turystycznych firma (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-obrotowy) działań promocyjnych. W czasie edukacji, studenci zapoznają się z regułami działania spółek turystycznych, w zakresie ich zarządzania oraz uzyskują umiejętności wspierające efektywną promocję.

Tok edukacji daje możliwość odbycia praktyk w znanych przedsiębiorstwach oraz ukończenia wielu kursów powiększających umiejętności zawodowe studentów.
Wszystko to powoduje, że turystyka studia dające szerokie perspektywy zawodowe.