Urządzenia służące do przenoszenia towarów.

Przenośniki taśmowe stosowane są w transporcie różnych elementów i ładunków. Znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, przede wszystkim w przenoszeniu opon, kartonów i skrzynek, czy wełny mineralnej.

Przenośniki mogą transportować materiały na spore odległości. Stosowane są wszędzie tam, gdzie transport kołowy jest utrudniony lub (jesteśmy tutaj) niezbyt ekonomiczny oraz do transferu materiałów z miejsca niższego na wyższe. W praktycznie każdej fabryce lub (masz więcej pytań?) zakładzie produkcyjnym, znajdziemy różne przenośniki taśmowe. Mamy do wyboru tanie i drogie warianty. Te pierwsze są dużo bardziej innowacyjne, jeśli mowa o możliwościach technicznych i mają do wyboru większą ilość opcji. Z kolei te tańsze, są łatwiejsze w obsłudze.

Przenośniki przydają się w różnych dziedzinach przemysłu, w pracach przeładunkowych, transportowych, w magazynach i na składowiskach, na placu budowy oraz w ciągach technologicznych. Przenośniki taśmowe, po wyposażeniu w urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne, są używane do transportu pracowników w kopalni.Depaletyzatory odgrywają kluczową rolę w automatyzacji procesów produkcyjnych. Umożliwiają na skuteczne i wydajne wprowadzenie pustych opakowań w linię produkcyjną. Jeśli natomiast potrzebujemy automatycznego zamykania opakowań zakrętkami nałożonymi uprzednio na opakowania,

Przenośnik

Źródło: sxc.hu

musimy zaopatrzyć się w tak zwane zamykarki. W zależności od tego jakie jest opakowanie produktu, można zredukować udział człowieka w procesie depaletyzacji, dając mu bezpieczeństwo, przy jednoczesnym skoku zdolności produkcyjnej. Procesowi depaletyzacji ulegają opakowania umieszczone na przekładkach, z których maszyna zsuwa poszczególne warstwy. Inną techniką jest depaletyzacja warstw poprzez podnoszenie całego ładunku przy pomocy mat magnetycznych lub poduszek przepełnionych sprężonym powietrzem. Dostępne rozwiązania techniczne, umożliwiają pracę przy różnych wydajnościach oraz przy różnych asortymentach opakowań. Wyjściem alternatywnym jest depaletyzacja z użyciem robotów.