Audyt personalny i coaching dla menadżerski przydatny w pracy.

Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe sposoby polepszania poziomu pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich zakładu pracy pod kątem zarówno umiejętności, potencjału poszczególnych pracowników, całych działów jak i procedur HR stosowanych w przedsiębiorstwie. Jest to zatem ocena tego jakie osoby pracodawca zatrudnia, co umieją a czego jeszcze nie umieją i na ile nadają się zarówno na obecnie zajmowane stanowisko oraz jaki posiadają potencjał do rozwoju kariery w przedsiębiorstwie.

polecana oferta

Autor: mik Krakow
Źródło: http://www.flickr.com
Audyt personalny powinien obejmować również ocenę pracowników pod kątem pracy w określonych działach oraz ocenę stosowanych metod np. motywacji, ich potrzeb. Kluczowym celem audytu jest rozpoznanie rozdźwięków pomiędzy stanem faktycznym, a tym jak spółka chciałaby pod względem zasobów ludzkich funkcjonować. Audyt personalny pozwala zdiagnozować więc luki w zakresie umiejętności, motywacji osób pracujących oraz ich potencjału. Dobrze przeprowadzony audyt personalny jest odpowiedzią na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz: jeszcze więcej pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą w doprowadzeniu organizacji do oczekiwanego poziomu rozwoju pod względem pracowników – .

Przed menedżerami stawiane są obecnie bardzo wysokie wymagania – są oni odpowiedzialni za wytworzenie jak najlepszych wyników dla firmy. By to osiągnąć muszą ciągle podwyższać swoje kompetencje, nie tylko w dziedzinie, w której się specjalizują, lecz także w obszarze HR. Istnieje wiele dróg rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji. Jednakże metodą, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większym zainteresowaniem jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych sposobów podnoszenia kwalifikacji menedżerskich wyróżnia się sporą skutecznością oraz (sprawdź tu) trwałością wprowadzanych zmian.

Coaching menedżerski krótko można zdefiniować jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to skuteczna metoda wprowadzania pożądanych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Istnieją dwa główne typy coachingu dla menedżerów: executive coaching – skierowany do prezesów, CEO, top menedżerów, właścicieli firm oraz coaching menedżerski – pojmowany, jako wykorzystanie elementów coachingu w relacji menedżera z podwładnymi.

Głównym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania osób pracujących oraz przydzielaniu zadań, powinien także nieustannie się rozwijać. Coaching jest nową metodą doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi profesjonalnemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.