Większość nauk ścisłych, jak i o charakterze humanistycznym, wywodzi się z logiki

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią danej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja nazwy. Jej pewnegotypu przeciwieństwem jest denotacja, która odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wtedy pod uwagę całkowity zbiór powiązanych desygnatów danej nazwy. Konotowane są przede wszystkim cechy, którymi cechuje się pewna nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, które oparte jest na dokładnie określonych regułach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać komplet pewnych, klarownych cech, jakie odnoszą się do desygnatu.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Podstawę logiki stanowią zależności między wyrażeń, które są wyrażane w formie podobnej do działań matematycznych. Zdanie przybiera zarówno formę słowną, jak i matematyczną. Znaczące, żeby ocenić, czy dane wyrażenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero w tym momencie można rozważać zależności łączące zdania składowe.

Jeżeli zaabsorbował Cię ten tekst, to nie wahaj się oraz sprawdź szczegóły na stronie (http://hotelaltus.pl/konferencje/sale-konferencyjne). Na pewno przekonasz się, że tam również są to bardzo ciekawe informacje.

Jedną z najważniejszych zależności w tej nauce jest koniunkcja logiczna, nazywana również iloczynem logicznym. Koniunkcja jest prawdziwa wtedy, gdy obie części składowe są prawdą. Można to zaprezentować z wykorzystaniem dowolnego zdania, gdzie iloczyn zastępuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wówczas całe wyrażenie także będzie fałszywe.

Niezwykle istotną rolę w nauce takiej jak logika pełni negacja. Poszczególne nazwy można negować. Patrząc nafunkcje logiczne, na przykład negowania oraz to jak wciela się ją w życie, można stwierdzić, że określona nazwa może podlegać zaprzeczeniu. W logice można użyć tzw. potrójnej, jak również i podwójnej – to znaczy standardowej negacji. Stół i nie-stół to dwie nazwy, jakie zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół oznaczałby nie-stół, idąc tym tropem. Niesamowicie istotny w każdej nazwie jest desygnat, czyli przedmiot, którego dotyczy dana nazwa.

Zastosowanie w praktyce

Przez odbiorców w logice powinny być brane pod uwagę nie jedynie desygnaty, lecz szczególnie różne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą różne poduszki, które odbiorca może sobie wyobrazić. Biorąc pod lupę funkcję taką jak konotacja, wskazać powinno się określony zespół cech. Powinien być on niezbędny do całkowitego określenia wybranej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć dany przedmiot odbiorcy. Więcej odnośnie logiki .