Znaki towarowe – specjalny symbol w świecie przedsiębiorczości.

W istocie, znaki towarowe pokazują się na rynku każdego dnia, a dokładniej, wtedy kiedy powstaje nowe przedsiębiorstwo. Stają się jego wartościowym składnikiem majątkowym, a także fundamentalnym aspektem do reklamy wytworzonych produktów lub świadczonych usług. Rejestrując znaki towarowe mamy bezpieczeństwo, że nikt inny nie będzie czerpał z nich korzyści majątkowych, ani naruszał tego typu znaków.

Microsoft store

Autor: Wagner Tamanaha
Źródło: http://www.flickr.com
Za rejestrację danego znaku odpowiadają np. rzecznicy patentowi z Krakowa. Z uwagi na to, iż jest to duże miasto, a spółki powstają jedna za drugą, zgłoszeń jest mnóstwo. Zgłoszenie można wysłać elektronicznie lub złożyć osobiście. Kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę Internetową hasło znak towarowy rejestracja, z łatwością odnajdziemy stronę Urzędu Patentowego RP, gdzie dokonuje się zgłoszeń. Rzecznicy patentowi Kraków przyjmą zgłoszenie za dokonane, jeśli posiada co najmniej: dane zgłaszającego, określenie znaku towarowego, spis towarów, dla których symbol będzie przeznaczony. Kiedy po wyszukaniu hasła prawnicy (polecamy kliknij, zobacz, sprawdź) towarowy rejestracja, wejdziemy na daną stronę, poradnik krok po kroku doprowadzi nas do finału. Symbolem towarowym może być: rysunek, słowo, kompozycja kolorystyczna, melodia, sygnał dźwiękowy, forma przestrzenna, ale tylko wtedy, gdy w swej zawartości nie zawierają symboli Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw, a także ich nazwy i skrótów. Symboli będące używane jako religijne, patriotyczne, kulturowe, podobnie jak imion i nazwisk. Głównym celem prawa własności przemysłowej w sprawie symboli towarowych jest ustrzeżenie przed nieporozumieniami i oszustwami w kwestii pochodzenia oraz jakości wyrobów. Znaki towarowe są zabezpieczone, kiedy prawo – witryna w tym temacie – pozwala właścicielowi zatrzymywać konkurencję przed popełnianiem nieautoryzowanego użycia znaku handlowego, przez używanie obłędnie podobnych znaków i etykiet.

odnośnik

Autor: Andrew Feinberg
Źródło: http://www.flickr.com
Okres utrzymywania prawa ochronnego na symbol towarowy wynosi 10 lat od czasu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo może zostać na wniosek wydłużone dla wszystkich czy części towarów, na najbliższe okresy dziesięcioletnie. Jest to bardzo ważny element promocyjny każdej marki czy przedsiębiorstwa. Ważne jest w związku z tym, aby ubezpieczyć go przed niepożądanym działaniem ludzi trzecich. Polecamy artykuł:

Related Post