Coaching i szkolenia dla firm

Sukces wymaga ciągłego rozwoju – żeby nieduże przedsiębiorstwo zmieniło się w średnie, potrzebne jest bardzo dużo pracy i poświęcenia. Czas rozwoju firmy jest chwilą prawdziwej próby – wtedy liczy się nie tylko pomysłowość i szczęście, ale niejednokrotnie chłodna kalkulacja, znajomość mechanizmów rynkowych i zdolność do patrzenia w przyszłość.

Bardzo niewiele spółek jest w stanie powiększyć się do poziomu średniej wielkości przedsiębiorstwa. Uzależnione jest to nie tylko od branży, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje, ale przede wszystkim od umiejętności zarządu firmy. Wysokie stanowiska są dobrze płatne głównie ze względu na kwalifikacje i przymioty, które musi posiadać osoba zajmująca takie stanowisko. Kompetentną kadrę kierowniczą cechuje również chęć stałego podnoszenia kwalifikacji i zyskiwania nowych umiejętności.

Inwestycja w podwładnychNajkorzystniejszą dostępną inwestycją jest zawsze inwestycja w personel – czy to przez przyjęcie nowego pracownika, czy poszerzanie kompetencji aktualnej kadry pracowniczej. Korzystnym rozwiązaniem na rozwój są więc szkolenia dla firm, na które młodzi kierownicy firm uzyskują niejednokrotnie hojne dotacje z rozmaitych instytucji. Jest to więc podwójnie korzystna oferta, szczególnie na samym początku, gdy nie ma wielu pracowników i ważne jest, żeby zatrudnić osoby kompetentne.

doradcy biznesowi

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com

Szkolenia dotyczą najróżniejszych dziedzin – od ogólnych jak bezpieczeństwo pracy, po szkolenia dla biznesu na temat zaawansowanych procesów produkcyjnych. Praktycznie każde małe przedsiębiorstwo znajdzie szkolenie pomocne w rozwoju, ważne jednak, żeby nie przesadzać z ilością tego typu przedsięwzięć – stwarza to zbędne koszty, zabiera cenny czas i w efekcie finalnym demotywuje zatrudnionych.

Kierownicy też się szkolą
Przysłowie mówi, że należy uczyć się na błędach – świetnie widać to w zarządzaniu firmą, a uczenie się na błędach innych jest jeszcze lepszym pomysłem. Stąd też różnorodne szkolenia dla właścicieli przedsiębiorstw, kierowników i managerów firm – niejednokrotnie dotyczą one specjalistycznych technik zarządzania, międzynarodowych autorskich metod zarządzania (jak na przykład „total productive maintenance” – artykuł na ten temat), a także elementów psychologii i przekonywania, ponieważ są to cechy bardzo przydatne na wysokich stanowiskach.

Related Post