W naszym kraju istnieje dużo pozostałości po przemianie ustrojowej

Po 1989 roku przechodziliśmy transformację ekonomiczną. Można by uznać, że była to jakiegoś rodzaju zawierucha modernizująca dawne – wydawałoby się stałe – reguły. Zmiana systemu gospodarczego jest procesem kosztownym, nie jedynie finansowo, ale głównie społecznie. Okresowo zwiększa się bezrobocie, czy też właściwie ujawnia się tzw. ukryte bezrobocie. W naszym kraju w ostatniej dekadzie XX wieku trudności społeczne były niemałe.

konferencja

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com

Metod na złagodzenie skutków przemian było wiele. Jednym z nich były SSE, z wolnorynkowego punktu widzenia – dość cudaczny pomysł. Jest to dążenie do połączenia „ognia z wodą”, wolnorynkowego rozumienia ekonomii z bezpieczeństwem społecznym dawnej epoki.

Strefy ekonomiczne to wydzielone administracyjnie sfery, gdzie zakłady mogą liczyć na zniżki fiskalne i wsparcie ze strony kraju na poziomie o wiele większym niż jest to normalnie dozwolone. Lokuje się takowe firmy w obszarach o znacznym bezrobociu czy też zagrożonych takim faktem. Ich obecność ma pobudzić gospodarczy postęp rejonu. Na pewno w takich sferach potrzebna jest infrastruktura do obsługi przedsiębiorców. Nie starczy bowiem wpisać w Google (zobacz profesjonalne pozycjonowanie stron) słów hotels in Rzeszow (np. ), ażeby zaspokoić wymogi przedsiębiorców w sferze usług administracyjnych.
Niezbędne na przykład bywają sale konferencyjne. Rzeszów jest elementem najstarszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmującej m.in.: Mielec, Sanok, Lublin. Ta dość duża obszarowo sfera ekonomiczna podług projektów trudnić się ma przemysłem lotniczym i przemysłem współczesnych technologii, nie tylko w transporcie ale dodatkowo informatyce. Taki kierunek aktywności spowodował, iż w skład tego organizmu ekonomicznego włączono Rzeszowskie lotnisko. Z racji bliskości tak ważkiego węzła transportowego rozwinął się tu rynek hotelarski jak też przedsiębiorstwa proponujące sale konferencyjne (sala konferencyjna w hotelu Bristol).

konferencja

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com

Rzeszów niewątpliwie jest również bardzo atrakcyjnym miejscem turystycznym. Do ciekawych budowli należy Zamek Lubomirskich, perełka polskiego Baroku. Wart zobaczenia jest też klasztor Benedyktynów. Dla chętnych prelegentów proponuję dyskoteki. Rzeszowska Strefa Ekonomiczna pretenduje do następczyni Centralnego Okręgu Przemysłowego, a więc największej inwestycji przemysłowej w Drugiej Rzeczypospolitej.

Źródło: www.bristol-rzeszow.pl