Unia i jej narzędzia finansowe

Flaga Unii Europejskiej
Wspólnota europejska otrzymała w tym roku pokojową nagrodę Nobla. Były opinie, że prestiżowe wyróżnienie przekazano bezpodstawnie. Takie uwagi są mocno nietrafione, gdyż o walorach tej unii międzynarodowej zaświadcza fakt, że nasz region w zasadzie jest wolny od starć (nie licząc niektórych państw półwyspu bałkańskiego, ale one do Unii nie należą). Oto 3 imperia, które w czasie dwóch przeszłych stuleci stoczyły między sobą sporo krwawych wojen, zaczęły ze sobą kooperować. Jest tak z kilku powodów.

Po pierwsze, administracja zniwelowała ideologiczne rządzenie. Teraz w przewadze są technokratyczne instytucje.się http://www.tawol.com.pl/pl/kolana-hamburskie/Secundo, zjednoczenie polityczne zostało wsparte przez zacieśnianie współpracy gospodarczej.

Tertio, uboższe państwa członkowskie są wspomagana przez zasobniejszych członków. To bardzo ważne zjawisko, gdyż większość konfliktów miało podłoże w sprawach finansowych właśnie. To znany fakt, że w biedniejszym państwie łatwiej o eksplozję poglądów nacjonalistycznych i wojennych. A zdemolowana po II Wojnie Światowej Europa była zagrożona wybuchem kolejnego starcia, gdyż finanse publiczne państw były wykończone przez zbrojenia.

Fundusze Unijne posiadają fundamentalną funkcję w likwidowaniu nierówności pomiędzy krajami UE. Są zbudowane z 3 ogromnych jednostek: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

Ten pierwszy to w zasadzie 10 procent wydatków budżetu wspólnoty UE. Dorzuca finanse do mnóstwa projektów, które może przedstawić rząd centralny, |samorząd terytorialny bądź inne organy władzy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspomaga wiele dziedzin rozwoju.

Wciągający tekst? Jeśli tak uważasz, to zobacz również na podobne wpisy (https://www.autopart.pl/jak-prawidlowo-dobrac-akumulator-glebokiego-rozladowania) mające podobne zagadnienia – one zupełnie Cię pochłoną.

Do zakresu jego działania zalicza się m.in.: gospodarka przestrzenna, konkurencyjność i badania naukowe.

FS to instrument finansowy, który wspiera państwa, które niedawno przystąpiły do wspólnoty, aby Produkt Krajowy Brutto zrównał się ze normą generalną. Dla przykładu: Polska otrzymała w trakcie 3 lat od dnia akcesu ponad 4 miliardy euro.