Nie taka kasa rejestrująca straszna jaka jest w rzeczywistości i jeszcze możemy otrzymać zwrot części kwoty za wdrożenie

Nie warto unikać obowiązku zakupu kasy fiskalnej. Osoby, które zobowiązane są przepisami prawa do używania kasy fiskalnej a dokonują sprzedaży z jej pominięciem – nakryci na „gorącym uczynku” muszą mieć wiedzę, że grozi im sankcja pieniężna.

Ustawodawca ustawą dotyczącymi podatku od towarów i usług, nałożył na uczestników działalności gospodarczej obowiązek fiskalny (kliknij) polegający na ewidencjonowaniu obrotów handlowych. Realizacja rejestracji obrotu i wolumenu podatku należnego powinno być wykonane przy zastosowaniu kas fiskalnych. Podmiotom gospodarczym, które stosują kasę fiskalną należy się ulga na zakup (odwiedź stronę) kasy fiskalnej w kwocie 700 zł. Aby otrzymać prawo do w/w odpisu należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasadniczych kwestii, których nie dochowanie może skutkować brakiem uzyskania odpisu.

Banknoty

Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze należy przestrzegać by zafiskalizować kasę w terminie. Następnie, przynajmniej na jeden dzień przed terminem fiskalizacji przesłać do właściwego urzędu skarbowego, pisemne powiadomienie o ilości i terminach wdrażanych do stosowania kas fiskalnych. Kolejno, w ciągu tygodnia od dokonania fiskalizacji przekazać do wskazanego miejscowo urzędu podatkowego następne oświadczenie tym razem powiadamiające o miejscu instalacji kasy rejestrującej. Ostatnim wymogiem decydującym o otrzymaniu zwrotu kosztów za zakup kasy rejestrującej jest okazanie w urzędzie skarbowym, do którego wcześniej złożono oświadczenie, dowodu zapłaty całej należności za zakup kasy rejestrującej.

Kasa rejestrująca jest jednym z czynników zapewniających ochronę praw konsumenckich na rynku detalicznym. Każda osoba kupująca towar lub nabywająca usługi powinna otrzymać wydruk potwierdzający dokonanie transakcji. Paragon fiskalny w postaci wydruku z kasy rejestrującej ułatwia nabywcy egzekwowanie swoich praw w przypadku, kiedy nabyty towar lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez producenta czy posiada wady. Wydruk z kasy umożliwia klientowi kontrolę rachunkową i rzeczową rozliczenia transakcji. Nabywca na podstawie wydruku z kasy może porównać ceny w sieciach handlowych. W przypadku nie odprowadzenia przez płatnika w czasie określonym przepisami podatku od towarów i usług, urząd skarbowy obciąża podatnika odsetkami za zwłokę (na stronie). Zaległość fiskalną i odsetki za opóźnienie, można wyliczyć korzystając z tzw. kalkulatora procentów podatkowych.

Related Post