Współczesna matura w porównaniu do starej

W dzisiejszych czasach matura wygląda o wiele inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Zmienił się zakres tematów, jakie do tego testu trzeba umieć, jak również system nauczania do egzaminu maturalnego. Bierze się to między innymi z reformy edukacji, która wprowadziła gimnazja, a przy tym skróciła czas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych do trzech lat.

Z tego powodu przygotowania do matury powinny skończyć się w krótszym okresie czasu. Wiele osób twierdzi, że stary system był bardziej korzystny, a stara matura była testem na znacznie wyższym poziomie. Nie jest to stuprocentowo prawdą. Współczesny egzamin kładzie bowiem nacisk na sprawdzanie innych umiejętności niż egzamin starego typu. Następną różnicą było stworzenie szerokiej gamy pomocy typowo maturalnych w rodzaju „angielski kurs do matury”, które mają umożliwić uczniom łatwe przyswajanie niezbędnej wiedzy poza szkołą.

Język polski

Przygotowania do matury

Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli chodzi o różnice pomiędzy starym a nowym egzaminem maturalnym, najczęściej za przykład podaje się maturę z polskiego. Egzamin ustny z tego przedmiotu odbiega bowiem w znaczny sposób od swojej wersji z przeszłości. Dawniej opierał się on na losowaniu zagadnień z udostępnionej puli, a następnie na odpowiedzi na pytania w sposób ustny. Obecnie egzamin maturalny z tego przedmiotu polega na własnoręcznym przygotowaniu przez ucznia prezentacji. Tematy są proponowane przez wychowawców, młodzi ludzie mogą także układać swoje, które muszą zostać zatwierdzone. Sam egzamin (zobacz również jak zdać egzamin na prawo jazdy?) to wygłoszenie prezentacji przed grupą ludzi, najlepiej z zastosowaniem pomocy w formie prezentacji multimedialnej, plakatów i innych.

Przygotowania do egzaminu maturalnego

Obecny system edukacji zwykle skutkuje tym, że w liceum w ciągu dwóch lat realizowany jest typowy program lekcji, a dopiero w trakcie trzeciego roku zaczynają się przygotowania typowo do matury. W tym celu prowadzone są rozmaite zajęcia fakultatywne z przedmiotów, z których młodzi ludzie zdają egzamin maturalny. Poza tym można również korzystać ze specjalnych książek, których powstaje bardzo dużo z rozmaitych przedmiotów. Kurs maturalny z matematyki może przydać się wielu osobom, zwłaszcza że obecnie jest ona przedmiotem obligatoryjnym dla wszystkich. Wiele osób decyduje się również na korzystanie z korepetycji w celu podniesienia poziomu umiejętności z różnych przedmiotów.

Related Post