Jak znaleźć posiadającego odpowiednie certyfikaty tłumacza przysięgłego

W czasach daleko idącej globalizacji, dobra znajomość co najmniej trzech języków zdaje się być podstawą. Niefortunnie niezbyt wielu spomiędzy nas wystarczająco dobrze posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym. Najpowszechniej znany jest język angielski, ale w zachodniej części kraju, również we Wrocławiu, ze względu na bliskość granicy przeważa niemiecki. Co więcej dużo Polaków wyemigrowało, lub planuje wyjechać za granicę szukać zatrudnienia nie znając wystarczająco dobrze języka, a to rodzi problemy. Przykładowo, czasami trzeba coś załatwić, napisać pismo do urzędu, napisać CV. W tego typu sytuacji niezbędny jest tłumacz.

O tłumaczeniach.

Tłumaczenie wymaga od tłumacza znajomości dziedziny wiedzy, której dotyczy tekst źródłowy. Porozumienie się ze znawcami określonej dziedziny jest często niezbędna, żeby przekład spełniał swoją główną rolę tzn. oddawał treść, formę i emocje oryginalnej wersji. W tym zakresie ciągle jeszcze żaden nowy sprzęt czy program nie ma możliwości zastąpić tłumacza, którego zadanie nie sprowadza się jedynie do sprawnego posługiwania się słownikiem, lecz również odpowiedniej interpretacji oryginału.

Mamy podstawowe rodzaje przekładów:

Tłumaczenia pisemne ogólne- teksty na tematy ogólne, na przykład listy, ogólne oferty handlowe, CV, listy motywacyjne i tym podobne.Tłumaczenia pisemne specjalistyczne- są to teksty posiadające słownictwo fachowe z różnego rodzaju dziedzin wymagające w trakcie tłumaczenia specjalnej dokumentacji oraz konsultacji specjalisty. Są to między innymi tłumaczenia prawne, medyczne, techniczne i branżowe.

flaga_ukrainy

Tłumaczenia pisemne przysięgłe– wykonywane są przez tłumacza przysięgłego, czyli personę zaufania publicznego , która specjalizuje się w tłumaczeniu na przykład dokumentów procesowych, urzędowych i zatwierdzaniu obcojęzycznych odpisów tego typu dokumentów. Tłumacz taki może też  poświadczać tłumaczenia oraz odpisy wykonane przez inne persony. By tłumaczenie przysięgłe było ważne musi posiadać pieczęć tłumacza.Tłumaczenia ustne –jest to bezpośrednie przekazywanie słów wykładowcy do osób/osoby słuchającej. Przydatne na spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, wykładach i tym podobnych. Warto wiedzieć, że wyróżniamy kilka sposobów tłumaczenia ustnego.

Gdzie szukać odpowiedniego tłumacza???

Najbardziej efektywną drogą, by znaleźć właściwego tłumacza, jest Internet. Starczy wpisać właściwą frazę w wyszukiwarkę, przykładowo: tłumaczenie ukraiński lub biuro tłumaczeń rosyjski, aby odszukać namiary na wiele ofert świadczenia tego typu usług np. na stronie – . Później wystarczy nawiązać kontakt z odpowiednim biurem, ustalić cenę oraz przesłać tekst oryginalny. czasami wszystko można zrobić przez Internet.