program SAP jako największy i najdłużej obecny na rynku system IT

System SAP to największy i najdłużej znajdujący się na rynku zintegrowany system informatyczny skierowany do efektywnego wsparcia rządzenia przedsiębiorstwem. Rozwiązania SAP jest częstokrotnie obierany systemem informatycznym przez firmy na świecie, jak również w naszym państwie.

Korzysta z niego przeszło 12 milionów odbiorców, a ilość niedużych firm działających w systemie przekroczyła 100.000. W naszym kraju już ponad 1800 przedsiębiorstw działa na SAP i ma bardzo duży uczestnictwo w polskim rynku oprogramowania biznesowego.

system pracy

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com

Z uwagi na mnogość funkcjonalności system SAP rośnie z firmą i nigdy nie stanie się blokadą w jej rozroście. Wśród nabywców SAP są firmy zatrudniające zarówno kilkanaście, jak i kilkadziesiąt tysięcy osób. Ten najbardziej podzespołowy z dostępnych systemów korzystają przedsiębiorstwa ze wszystkich branż, o zróżnicowanych wzorach biznesu. Oznacza to, że powiększenie rozmiaru czynności przedsiębiorstwa lub zmiana profilu jej działania, nie będą wskazywały nieodzowności ponoszenia kosztów inwestycji w następny system informatyczny.

Wybór systemu SAP oznacza wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w firmie, ale także szansę wykorzystania rozwiązań informatycznych optymalizujących połączenie i współdziałanie z otoczeniem jak SAP CRM (zarządzanie relacjami z klientami), SAP SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw), czy SAP SRM (zarządzanie relacjami z dostawcami).

Sap dla utilities to rozwiązanie z którego zdołają skorzystać firmy energetyczne, ciepłownicze, gazownicze i inne firmy użyteczności publicznej. Oprogramowanie zawiera zestaw sposobów informatycznych, zgodnych z najnowszymi trendami biznesowymi i prawnymi w tym sektorze. SAP dla utilities daje też zupełny zestaw narzędzi wspierających zarządzanie (dowiedz się więcej) przedsiębiorstwem, w tym m.in.: rządzenie relacjami z klientami, obsługa klienta, billing, zarządzanie należnościami,opłatami zarządzanie urządzeniami pomiarowymi, marketing, usługi, zarządzanie danymi dotyczącymi energii oraz raportowanie. Oprogramowanie jest to ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do dokonanie wyznaczonych planów. Zamysłem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to wydział informatyki.