Czym jest fraza pomoc de mini minimis?

Pojęcie pomoc de minimis jest to rodzaj pomocy dla firm. Wspiera ona rozwijanie się firm w Polsce oraz na świecie. Forma ta jest z perspektywy prawa mała, o niewielkich rozmiarach.

Finanse małych firm

Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Głównym jej zadaniem jest niewielkie wsparcie finansowe. Wsparcie firmy nie może stać się elementem konkurencji firm, nie może powiększać szans przedsiębiorstwa na rynku. To główny z elementów pomocy publicznej. Firma ma możliwość skorzystać między innymi z różnego rodzaju dotacji w ramach działalności. Przedsiębiorcy korzystając z pomocy de minimis również mają możliwość zostać zwolnieni z wielu podatków.

Jak wysoka jest pomoc de minimis oraz do czego firma ma możliwość ją wykorzystać?

Wsparcie finansowe tego typu jest sumą 200 000 euro na 3 lata – suma ta odnosi się do wszystkich sektorów z wyjątkiem transportu drogowego, gdzie kwota ta wynosi wtedy 100 000 euro. Przedsiębiorstwo może wesprzeć swą działalność z taką pomocą w opcjach takich jak na przykład: zapoczątkowanie i wdrożenie swej fmry, zakup usług doradztwa, zakup usług szkoleniowych pracowników oraz przystosowanie miejsc w których będą odbywać się te szkolenia, jak również kupno a dodatkowo leasing sprzętów oraz programów komputerowych koniecznych w realizacji szkoleń.

Które firmy mają możliwość użyć pomocy de minimis?

Pomoc de minimis jest opcją wspomagania dla każdego rodzaju działalności, jej elementem są wszystkie przedsiębiorstwa (pomoc finansowa). Definicja ta sugeruje, że każdy przedsiębiorca ma prawo z niej skorzystać.

Są jednak niektóre sytuacje w jakich taki rodzaj pomocy jest niedopuszczalny między innymi jeśli przedsiębiorstwo ma zamiar użytkować dotacje na wsparcie towarów polskich, jeśli to będzie wpływać w niekorzystny sposób na produkty importowane z innych krajów. Wyłączone są z niej przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z węglem kamiennym a także rybołówstwem. Dodatkowo przedsiębiorstwa będące w trudnej sytuacji materialnej mogą nie mieć sposobności wdrożenia (ciąg dalszy tego materiału – przeniesiony tutaj) takiej opcji wsparcia.