Jakie zmiany w przepisach odnoszących się do składek na Zus i praw pracowniczych czekają nas w 2015 roku?

W przyszłym roku, jak zwykle, czeka nas podwyższenie kwoty, którą prowadzący działalność gospodarczą są zobligowane przekazywać na składki ZUS 2015. Taka zmiana zachodzi rokrocznie – ze względu na algorytm ustalania ich wysokości zależnej od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Według aktualnych założeń do budżetu, z całą śmiałością możemy założyć, iż w przyszłym roku przedsiębiorcy będą zobligowani do przekazania mniej więcej 1100 zł. To, jak łatwo obliczyć, stanowi prawie 700 zł więcej w ciągu dwunastu miesięcy. Jedynie składka zdrowotna nie ulegnie zmianom. Okres zimowy przynosi zazwyczaj zmiany ustaw. Podstawowe kwestie pozostaną często bez zmian.

Zobacz ten użyteczny wpis – prezentuje on pokrewną problematykę i na pewno również Cię zaabsorbuje. Nie czekaj zatem i kliknij tutaj.

Zastanów się, czy nie dobrze będzie śledzić portale księgowe, aby mieć ciągły dostęp do informacji o nowościach.

pieniądze w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Jak donosi jedno z największych tego typu wydawnictw, najczęściej poruszaną przez czytelników kwestią jest pytanie, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe. Sytuacja ta ma miejsce pewnie dlatego, że osoby zatrudnione na umowach o pracę chcą w swoisty sposób skontrolować obliczenia pracodawcy. Bardzo łatwo jest to zrobić – wynagrodzenie chorobowe to zazwyczaj 80% podstawy wymiaru, a mówiąc prościej 80% wynagrodzenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy choroba powstała wskutek wypadku przy pracy, w drodze do lub kompleksowa obsługa programów lojalnościowych z pracy, a także w przypadku choroby w okresie ciąży.

Następnym często zadawanym pytaniem, jest pytanie o wymiar urlopu wypoczynkowego. Tak jak poprzednio, w tym przypadku przepisy nie ulegną zmianie. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do powtarzającego się co roku, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Nie ma możliwości rezygnacji z tego prawa. Ile konkretnie dni mu przysługuje, zależy przede wszystkim od tego jak długo pracuje oraz od tego, czy jest to pierwsza wykonywana przez niego na [TAG=umowa o pracę] czy kolejne zatrudnienie.

Długość urlopu wypoczynkowego, na podstawie przepisów, w zależności od wcześniej wspomnianych czynników, ma długość:
– 20 dni – dla osób zatrudnionych krócej niż 10 lat,
– 26 dni – dla osób, które przepracowały więcej niż 10 lat. (Sprawdź składki ZUS 2015)
Do stażu pracy powinno się wliczyć także dodatki przysługujące za edukację. Ile lat za jaki rodzaj szkoły – ustala się na podstawie kodeksu pracy.

Aby uwolnić się od konieczności indywidualnego poszukiwania tych informacji, można zdecydować się na umowę z biurem rachunkowym, albo samodzielną księgową.