Obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne

Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Polska ze równym wzrostem PKB i kurczącym się długiem odznacza się na tle Europy. Powoduje to, że obligacje skarbowe cechują się wzrastającą popularnością i mają zaufaniekupujących, a obligacje korporacyjne dają niezłe profity. W tym niedługim tekście opiszę trzy typy obligacji, bo obecne czasy to najlepsza szansa, by zainwestować i pewnie zwiększyć swoje aktywa.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które wypuszcza Skarb Państwa. Pieniądze zebrane w ten sposób przeznacza się do uzupełniania deficytu budżetowego i obsługi starych wierzytelności. Dobry okres w Polsce sprawia, że inwestycja w nie wydaje się godna zaufania, bo państwo z pewnością w przyszłości nie zbankrutuje. Wypuszczane są dwa rodzaje obligacji skarbowych – oszczędnościowe (tylko dla osób fizycznych) oraz rynkowe, wykupywane zwykle przez firmy.

Obligacje skarbowe mają określone czasy wykupu, od 2 do 10 lat. Oznacza to, że po minięciu zapisanego czasu państwo jest zmuszone do zakupu od posiadaczy tych papierów wartościowych. A w międzyczasie można nimi obracać na rynku finansowym. Oprocentowanie bywa również zmienne, w zależności od lat wykupu i od okresu emisji.

Obligacje korporacyjne to również papiery wartościowe, w których emitujący je podmiot (przedsiębiorstwo) zobowiązuje się do spłacenia pożyczonej (przez nabycie obligacji) sumy i dodatkowo do wypłacenia procentów zysku albo też np. wymiany obligacji na akcje, nadania przywileju pierwokupu itp. Jest to zależne wyłącznie od umowy zawieranej w chwili nabycia obligacji. Takimi papierami wartościowymi zezwala się obracać na rynku giełdowym, dokąd są dopuszczane do sprzedaży przez odpowiednią komisję.

Listy zastawne są wypuszczane ekskluzywnie przez banki hipoteczne.

W tym artykule są bardzo interesujące informacje, lecz gdy chcesz zgłębić więcej, odszukaj ponadto (https://ewadia.pl/jaka-jest-roznica-w-trybach-udzielania-zamowienia-publicznego/) inne dane, które są dostępne tutaj.

Istnieją dwa rodzaje: listy hipoteczne i listy publiczne. Różnią się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są zabezpieczane przez określone instytucje, takie jak Skarb Państwa czy NBP.

Obligacje skarbowe na stronie