Certyfikacja BRC jako gwarancja odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa towarów dostępnych w polskich hipermarketach

Nowa obowiązująca w całej Europie dyrektywa maszynowa z 2010 r. zmieniła wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn. Obecnie znacznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej certyfikacja i możliwości rynkowe maszyn zależą od towarów powiązanych z bezpieczeństwem.

Dyplom

Autor: AFS-USA Intercultural Programs
Źródło: http://www.flickr.com
Obsługiwanie instalacji procesowych lub maszyn związana jest z ogromnym ryzykiem dla ludzi, maszyn i środowiska.

Jeżeli intryguje Cię ten wpis, to bez ociągania kliknij tu oraz przeczytaj oprócz tego inny równie zajmujący pełny tekst (https://www.workservice.pl/praca/niemcy/).

Zamiarem nowej dyrektywy jest obniżenie ryzyka obrażeń ciała w czasie obsługi maszyn. Oczywiście zwiększa to także dostępność maszyn i systemów, co z kolei pomyślnie wpływa na wskaźnik całkowitego kosztu posiadania TCO. Dziś w ocenie komponentów zawsze uwzględniane jest dotyczące ich prawdopodobieństwo.

Instalacje związane z bezpieczeństwem mają co najmniej zmniejszyć ryzyko dotyczące maszyn i urządzeń. Aplikując odpowiednie środki, zapewnić trzeba bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn i systemów sterowania w połączeniu z pętlami bezpieczeństwa, aby unikać problemów, identyfikować je i dobrze je rozwiązywać. Pozytywnym skutkiem minimalizacji ryzyka jest wyraźny wzrost dostępności maszyn i instalacji technologii procesowych.

Badania wytrzymałościowe (wejdź tutaj) to dziedzina

link

Autor: Michael Coté
Źródło: http://www.flickr.com

wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się zobraznowaniem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom. Badania wytrzymałościowe materiału są jego mechaniczną właściwością, definiującą zdolność materiału do przeciwstawiania się naciskowi sił zewnętrznych, które generują przejściowe lub trwałe jego odkształcenie a często zniszczenie. Badania robi się wykorzystując dużo różnorodnych metod. Wynika to z potrzeby określenia wielkości charakteryzujących zachowanie się materiału poddanego różnym rodzajom obciążenia, jak: rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie czy ścinanie, a także niektórym ich kombinacjom. Różne warunki pracy materiałów generują ponadto konieczność prowadzenia badań przy obciążeniach cyklicznych, zastosowania różnych szybkości obciążenia, a dla uwzględnienia wpływu temperatury otoczenia wykonywania prób w temperaturach różnych od temperatury otoczenia, co znakomicie powiększa liczbę możliwych wariantów.

Certyfikacja BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, postulowany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, gdyż został wypracowany w Wielkiej Brytanii, zgodnie z wymogami tamtejszych sieci handlowych. Certyfikacja (nasz odsyłacz) BRC określa szereg wymagań, które winna spełnić dana firma, aby zagwarantować najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

Do tych wymagań należy:
– posiadanie systemu HACCP,
– posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych,
– wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna),
– posiadanie opisu zapakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami,
– opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej,
– szkolenie personelu z opracowanych procedur.