Opłaca się pomyśleć o zainwestowaniu w Business Intelligence, które umożliwi zaplanowanie działań biznesowych oraz przyspieszy realizację celów strategicznych

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem to cel każdego menadżera zorientowanego na cel. Aktualnie udostępnia się wiele programów i narzędzi, których głównym zadaniem jest wsparcie procesów zarządzania na każdym etapie. Jednym z rozwiązań jest między innymi Business Intelligence.

BI jest powszechnie znane jako proces przekształcania danych w celu uzyskania większej wiedzy na temat zachodzących zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie. Najpierw konieczne jest kompleksowe pozyskanie danych. W tym celu przygotowuje się specjalne ich hurtownie, a więc bogate zbiory danych, pochodzących z różnych systemów informatycznych danej firmy. Zgromadzone w jednym miejscu umożliwiają dokonanie kompleksowych analiz i przygotowanie raportów obrazujących procesy zachodzące wewnątrz firmy. Zachowanie danych w jednym miejscu pozwala zatem na kompleksowe podejście do zarządzania, jako że umożliwia trafniejszą ocenę sytuacji w przedsiębiorstwie. Przy pomocy specjalnych narzędzi analitycznych pozyskane dane zostają przetworzone i zinterpretowane stanowiąc doskonałe zaplecze pod system zarządzania – więcej pozyskiwanie danych.

praca przy laptopie

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com

Dlaczego warto zastosować BI w firmie? Przede wszystkim łatwiej zwiększyć swoją konkurencyjność. Dzieje się to na licznych płaszczyznach. Pozyskane i przekształcone dane pozwalają wykryć błędy oraz uwypuklić mocne strony firmy. Następną korzyścią jest zwiększenie efektywności. Zebranie danych, które zostają zinterpretowane pod kątem wzrostu efektywności stanowi jeden z elementów zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wpływa na niego także efektywniejsze funkcjonowanie firmy dzięki skuteczniejszemu przepływowi informacji oraz kompleksowemu zarządzaniu wiedzą.

Kliknij ten odsyłacz – ta wskazówka z serwisu (https://www.tosend.pl/pl) odkryje zupełnie nową porcję informacji na temat, który być może okazać się warty zainteresowania!

Porównaj –

BI to innowacyjny sposób wsparcia zarządzania w firmie, który jest stosowany w wielu obszarach działalności – finansowym m.in. przez analizę kosztów, rynków finansowych itp., kierowania produkcją, m.in. przez identyfikację dynamiki wzrostu, badanie przeszkód w zwiększeniu produktywności, lub też w zakresie obsługi klienta – poprzez analizę kontaktów z klientami, analizę satysfakcji klienta itp. Z tego też względu warto pomyśleć o zainwestowaniu w BI i zastosowaniu różnych aplikacji, które z jednej strony pozwolą zaplanować działania biznesowe, a z drugiej wesprą komunikację w firmie i realizację wszystkich celów.

Related Post