Opłacalna modernizacja oświetlenia

Twoje oświetlenie jest stare, coraz częściej ulega awarii i wymaga drogich reperacji, jest energochłonne i nie sprzyja ochronie środowiska? Pora pomyśleć o modernizacji oświetlenia w stronę technologi LED.

lampa

Autor: Multisort.pl
Źródło: Multisort.pl
Zamiana przestarzałej technologii na nowoczesne inteligentne |oświetlenie LED (polecamy: ) przyniesie korzyści w postaci poprawy jakości oświetlenia, a przy tym walorów estetycznych pokoju lub wizerunku Państwa firmy. Zmniejszenie konsumpcji energetycznej z kolei pomoże zminimalizować emisję CO2 do atmosfery i przynieść oszczędności sięgające nawet 40% kosztów energii elektrycznej. Powszechnie wiadomo, że jest to opłacalne, jeśli mimo wszystko w dalszym ciągu nie jesteś pewien – przeprowadź audyt oświetlenia LED (odwiedź: link do strony).

korytarz

Autor: BRITOP Lighting
Źródło: BRITOP Lighting

oświetleniowa oferuje audyt (sprawdź to) oświetlenia określonej sieci oświetleniowej w wyznaczonym budynku, w skład którego wchodzą:- przegląd i ocena obecnego stanu struktury oświetlenia;- określenie dopuszczalnych do wdrożenia przedsięwzięć modernizacyjnych, ich rozmiar, parametry techniczne i ekonomiczne, ze wskazaniem najlepszego rozwiązania, przede wszystkim z punktu widzenia efektywności ekonomicznej;- określenie optymalnego wariantu wykonawczego i zaprojektowanie projektu modernizacji, uwzględniającego oprócz uwarunkowań technicznych i ekonomicznych również pozostałe Państwa wymagania;- instalacja proponowanych modernizacji systemu oświetlenia.

W dalszym ciągu boją się Państwo, o finansowe implikacje tego typu inwestycji? Bezcelowo. Nakłady z nią związane zwracają się już w ciągu pierwszych dwóch lat ze zmniejszenia kosztów po modernizacji oświetlenia. Modernizacja spłaca się więc sama a diody LED (wejdź: więcej informacji) pozwalają przy okazji zmienić wystrój nie do poznania.

Napisz do nas w celu wstępnej konsultacji dotyczącej audytu oświetlenia. Nasza strona: