Z czym przedsiębiorcy mogą mieć najwięcej problemów, czyli rzecz o zobowiązaniach względem skarbówki

Właściciele przedsiębiorstw handlowo-usługowych stają przed nie byle jakim zadaniem: są zmuszeni dbać o stały napływ konsumentów, dumać nad poszerzeniem swojej oferty, starać się o środki z Brukseli czy poskramiać ewentualne konflikty pomiędzy członkami ekipy pracowniczej. Każdy biznesmen, identycznie jak każdy inny osobnik, ma swoje słabe i mocne strony. Dla jednych będzie to promocja, a dla innych prowadzenie ksiąg rachunkowych. Skoncentrujmy się teraz na tym drugim temacie.

Kalkulator

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Jednym z terminów, które nie dają spać przedsiębiorcom bywa amortyzacja. Każdy świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że każdy sprzęt, nie tylko ten pozostający własnością zakładu pracy, ulega całkowicie naturalnemu zużyciu. A poza tym z każdym rokiem wchodzą do obrotu nowe urządzenia, zatem te, które znajdują się na hali automatycznie też tracą na wartości. Dzięki specjalnym obliczeniom można określić wartość takich dóbr, a konkretne wartości wpisać we właściwe pola druków. A przy okazji dorzućmy jeszcze jedną informację: amortyzacja może być obliczana za pomocą trzech metod, a jej wybór należy do podatnika.

Kwestia należności wobec skarbówki jest drobiazgowo opisywana na witrynach poświęconych tej tematyce. A jednym z pojęć, którym poświęca się szczególnie dużo miejsca jest podatek (czytaj też składki zus 2015) vat. Płacenie tej daniny staje się bodaj największą bolączką i jest postrzegane jako ogromna niesprawiedliwość. Stawki co jakiś czas się zmieniają, a te działania najczęściej i tak odbijają się na portfelach klientów. Tak czy owak, podatek (czytaj też stawka za kilometr) vat należy umieć dobrze obliczyć bądź zlecić to zadanie osobie, która doskonale zna ten temat.

Z kolei druk nip 2 wypisuje się wtedy, gdy trzeba wystąpić do urzędu skarbowego z prośbą o nadanie tego numeru. Pola, które należy wypełnić nie będą raczej nastręczać trudności. O wiele większym wyzwaniem zdaje się być sprawa aktualizacji, a szczególnie jeden fakt: nie każdy właściciel przedsiębiorstwa będzie zdawał sobie sprawę z tego, że formularz nip 2 należy wypełniać także wtedy, gdy zmieniają się dane podatnika.

Na szczęście w bibliotekach i na witrynach internetowych można odszukać wiele użytecznych informacji zebranych w formie vademeców dla przedsiębiorców. Autorami tych omówień są eksperci, którzy w jasny sposób objaśniają trudne niekiedy kwestie. Można także zaprenumerować fachowe gazety, które na bieżąco informują czytelników o wprowadzanych zmianach w prawie.