Obligacje komunalne sposobem na zysk

Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Polska ze równym wzrostem gospodarczym i kurczącym się długiem wyróżnia się na tle UE. Oznacza to, że obligacje skarbowe cieszą się wzrastającą popularnością i posiadają zaufanie inwestorów, a obligacje komunalne dają wysokie zyski. W tym niedługim artykule opiszemy trzy rodzaje obligacji, bo ten rok to perfekcyjna okazja, by zainwestować i bez ryzyka pomnożyć swoje aktywa.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które wypuszcza rząd. Sumy zebrane w ten sposób przeznacza się do wyrównania deficytu budżetowego i spłacania dawniejszych długów. Spokojny okres w w naszym kraju oznacza, że inwestycja w nie wydaje się godna zaufania, bo Skarb Państwa z pewnością w przyszłości będzie wypłacalne. Oferowane są dwa rodzaje obligacji skarbowych – oszczędnościowe (wyłącznie dla osób fizycznych) oraz rynkowe, skupywane najczęściej przez przedsiębiorstwa i spółki. Obligacje skarbowe mają różne czasy wykupu, od dwóch do dziesięciu lat. Oznacza to, że po upływie określonego czasu Skarb Państwa jest zobowiązany do odkupienia od posiadaczy tych dokumentów. Oczywiście w międzyczasie możemy nimi handlować na rynku finansowym. Procent gwarantowanego profitu jest zmienny, zależne od lat wykupu i od okresu emisji.

Obligacje korporacyjne to również papiery wartościowe, w których wypuszczający (firma prywatna) zobowiązuje się do spłacenia pożyczonej (przez nabycie obligacji) kwoty i dodatkowo do wypłacenia odsetek lub też np. wymiany obligacji na akcje, uznania przywileju pierwokupu itp.

Jeżeli masz ochotę znaleźć materiały na ten temat, to przejdź tutaj odbiór śmieci Warszawa i przejrzyj pozostałe informacje odnośnie podnoszonego zagadnienia.

Jest to uzależnione wyłącznie od umowy zawartej w chwili zakupu obligacji. Tymi papierami wartościowymi można handlować na rynku giełdowym, dokąd są dopuszczane do sprzedaży przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Listy zastawne są emitowane ekskluzywnie przez banki hipoteczne. Dzielą się na dwa rodzaje: listy hipoteczne i listy publiczne. Odróżniają się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są zabezpieczane przez określone instytucje, takie jak rząd czy NBP.