Wdrożenia SCC w przedsiębiorstwie

Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku i od tego wydarzenia systematycznie omawia się bilans zysków i strat tego posunięcia. Nie budzi wątpliwości, iż wypada on bardzo dobrze. W kraju zaszły ogromne zmiany, od chwili gdy przystąpiliśmy do demokratycznych państw europejskich.

spotkanie firmowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Trzeba wspomnieć, że Polska jest jednym z najludniejszych krajów UE i jednym z państw, które najdynamiczniej wykorzystują fundusze unijne. Widoczna jest tutaj zaradność polskich przedsiębiorców oraz wiedza na temat tego, w jakim miejscu i w jakim celu wykorzystać unijne pieniądze. Dzięki nim wiele osób może spełnić marzenia o własnej działalności gospodarczej lub rozwinąć już istniejący biznes. Dotacje unijne to oferta dla osób, które chciałyby założyć własną firmę lub zadbać o rozwój już funkcjonującej już firmy, jednak nie posiadają wystarczająco dużo własnych środków. Korzystanie z pomocy oferowanej przez fundusze unijne ewidentnie znacząco wpływa na rozwój firmy oraz poprawę jej konkurencyjności.
Polskie firmy z coraz większą śmiałością postanawiają podjąć pracę w krajach należących do Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że w tych państwach nadal jest zapotrzebowanie na zawody techniczne, np. spawaczy – badania penetracyjne (strona internetowa).

więcej info

Źródło: flickr.com
Od rodzimych firm nie oczekuje się już odpowiednich pozwoleń na pracę, a procedury nie są tak skomplikowane jak dawniej, mimo wszystko stale firmy muszą spełniać pewne wymagania stawiane przez zleceniodawców, między innymi co do kompetencji, znajomości języka, a także posiadanych certyfikatów. Jednym z najbardziej pożądanych jest certyfikat SCC. Firmy prowadzące działalność w branży o dużym stopniu ryzyka, takim jak transport, budownictwo muszą zapewnić swoim pracownikom certyfikat bezpieczeństwa SCC. Cóż to takiego? Certyfikat SCC to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków. Certyfikat – można tutaj znaleźć – ten wymagany jest przede wszystkim w Holandii, Belgii oraz Niemczech.
Certyfikaty podnoszą szansę przedsiębiorstwa na realizację projektu zagranicznego, z racji iż pracodawcom z UN wiele dobrego mówią o potencjalnym wykonawcy. Są jego wizytówką.

Related Post