Jak najlepiej dbać o własność niematerialną

Wszystko co kiedykolwiek wymyślił człowiek może być przedmiotem własności intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej dotyczy dwóch kategorii: ochrony praw autorskich i własności przemysłowej. Jedna z nich to prawa autorskie i prawa pokrewne. Prawa autorskie dotyczą autora, czyli utworów literackich i artystycznych zapisanych, wykonanych oraz nagranych. Prawa pokrewne dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w rozpowszechnianie, wykonanie i promowanie utworów: artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów, nadawania programów radiowych i telewizyjnych oraz pierwszych wydań. Natomiast własność przemysłowa to wszelkie: wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Prawa własności przemysłowej są nadawane przez właściwy do tego urząd. W Polsce zajmuje się tym Urząd Patentowy. Prawa autorskie nie potrzebują składania wniosków do urzędu. Aby utwór podlegał ochronie praw autorskich musi spełniać dwa warunki: musi być rezultatem indywidualnej twórczości i musi być unikatowy. Drugim warunkiem jest zarejestrowanie utworu w jakiejś postaci.

patent

Autor: Janet Lindenmuth
Źródło: http://www.flickr.com
Ochrona własności przemysłowej obejmuje: projekty wynalazcze, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne. W obrębie projektów wynalazczych rozróżnia się wynalazki (pomysł przedstawiony za pomocą nowego innowacyjnego rozwiązania technicznego), wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografię układu scalonego. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego skutkuje jego opatentowaniem, co łączy się z uprawnieniami do wyłącznego korzystania oraz czerpania korzyści finansowych. Wzory użytkowe dotyczą także rozwiązania technologicznego z naciskiem na nowość i przydatność. O ile w patencie główny nacisk kładziony jest na innowacyjność o tyle wzory użytkowe kładą nacisk na funkcjonalność. Przykładwzory (polecamy zajrzyj koniecznie)oru użytkowego jest: zapalniczka, rower i zamek do drzwi.

Wzory przemysłowe dotyczą głównie ochrony zewnętrznej postaci wyrobu: kształtu, zdobienia, koloru. Przykładem wzorów przemysłowych są: fasony spodni i sukienek, meble, ozdobne czcionki.

Topografia układu scalonego to ochrona innowacyjnego rozmieszczenia elementów. Jednym z przykładów topografii układu scalonego może być program komputerowy –

Znaki towarowe to znaki graficzne (wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna lub forma przestrzenna), melodia lub sygnał dźwiękowy. Są one na tyle oryginalne, że jednoznacznie wiążą się z daną marką. Przykładami znaków towarowych mogą być loga firm i hasła reklamowe.

Oznaczenia geograficzne wskazują na nazwę regionu, miejsca lub kraju. Oznaczenie geograficzne używane jest do podkreślenia przynależności terytorialnej towaru. Przykładem mogą być pierniki toruńskie lub koronki z Koniakowa –

W czasach niezwykle łatwego rozprzestrzeniania treści za pomocą komputera, spraw zabezpieczenia praw autorskich oraz własności przemysłowej nie może być przez nikogo umniejszana. Ochrona własności intelektualnej nie obejmuje bowiem jedynie wynalazców, autorów utworów oraz ich wydawców. Użytkownik kultury nie jest pasywny, ale czynnie bierze udział w tworzeniu kultury. Prawa autorskie chronią też publikacje na stronach internetowych zwykłych obywateli nie dopuszczając do tworzenia plagiatów.

Kategoria: szkolenia i nauka
Tagi: