Zakładając własny biznes…

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Obierając ścieżkę kariery zawodowej wielu z nas wychodzi z zamiarem otworzenia swojej działalności gospodarczej. Posiadanie własnej działalności gospodarczej ma wiele zalet: pracujemy sami dla siebie, nie na osoby, którzy są nad nami, mamy możliwość podejmowania własnych decyzji, kierowania rozwojem firmy, doboru odpowiadających nam partnerów i pracowników. Jak to się mówi: „sami sobie jesteśmy szefami”.

Lecz wiąże się z tym również szereg większych lub mniejszych trudności i ogólnie negatywnych aspektów, między innymi musimy sami ponosić wszelkie koszty, sami pokrywać ewentualne straty, do tego dochodzi również „papierkowa robota”, która dla większości z nas jest czarną magią no i znienawidzone przez wszystkich podatki, w których też nie zawsze jesteśmy obeznani. Celem tegoż tekstu jest właśnie przybliżenie chociaż części z formalności, które czekają osoby mające w planach zakładanie firmy.

Rejestracja firmy krok po kroku

Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, jest rejestracja firmy. Nie kojarzy się to zbyt dobrze, ale nie ma powodu do obaw – w roku 2012 Rząd dokonał wielu usprawnień w tej kwestii. Tak więc, wszystko co musisz zrobić, to kolejno:

1. Mieć pomysł (Czym miała by się zajmować Twoja działalność i jakie ma w tej branży szanse na powodzenie?)2. Wybrać formę działalności (Jaka będzie forma prawna działalności dla firmy?)3. Zgłosić ją do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz CEIDG-1.)4. Zarejestrować firmę w Urzędzie Statystycznym (Aby dostać numer REGON.)5. Przygotować pieczątkę firmową (Na pieczątce powinny znajdować się następujące informacje: pełna nazwa firmy, siedziba, oraz numer REGON.)6. Założyć firmowe konto (Wybierając bank dla swojego przedsiębiorstwa, zwróć szczególną uwagę na wydatki stałe związane z prowadzeniem rachunku firmowego, wydatki na przelewy do US i ZUS, opcję obsługi konta przez Internet, oraz rozmieszczenie bankomatów.)7. Zarejestrować firmę w Urzędzie Skarbowym (W tej chwili zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z doborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 – i składane jest drogą internetową.)8. Zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Zgłoszenie do ZUS następuje także w oparciu o wniosek CEIDG-1. Należy jednak zgłosić pracowników i osoby współpracujące do ubezpieczenia w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.)9. Zgłosić działalność w innych urzędach związanych z rejestracją firmy (Zatrudniając pracownika należy w ciągu 14 dni poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy. Gdy planuje się otworzyć na przykład gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać również Sanepid.)10. Zaprojektować firmowe logo oraz stronę internetową.

Składki ZUS

Kolejną niepokojącą kwestią są składki ZUS, które są wysokim, comiesięcznym wydatkiem. Dobra wiadomość jest taka, że osoby, które dopiero co założyły działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne.Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w tym przypadku stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jadnakże niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1500 zł (w 2012 roku jest to kwota 450 PLN). Znaczy to, że w 2012 roku co miesiąc do ZUS na ubezpieczenia społeczne przekazać będziemy musieli 142,38 PLN. Poza tym, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, każdy przedsiębiorca  ma za zadanie płacić składki na ubezpieczenie przewoźnika zdrowotne. Łączna kwota ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przez pierwsze 24 miesiące to 396,93 PLN. Zatrudniając pracowników należy również pamiętać o ZUS RMUA, czyli imiennym raporcie miesięcznym dla osoby ubezpieczonej (naszego pracownika, za którego płacimy składki). Od 1 stycznia 2012 roku jesteśmy zobowiązani przekazywać taki raport pracownikowi raz do roku.

Zawieszenie działalności

Chwilowy biznesowy impas – to problem, z którym często zmierzyć musi się polski przedsiębiorca. Co należy zrobić, jeżeli nasza działalność nie przynosi pożądanych dochodów? Zawsze można zawiesić działalność na jakiś czas, zaczekać ,aż sytuacja na rynku się poprawi. Firmę można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Gdzie załatwiać formalności? Firmy zapisane w Krajowym Rejestrze Sądowym składają wnioski o zawieszenie firmy w sądzie rejestrowym. Natomiast osoby fizyczne składają podobny wniosek do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Niestety, nie każda firma ma taką możliwość. Może tego dokonać jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowa firma) lub też fundacje, spółka czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, o ile nie zatrudniają żadnych osób.