Następstwa niżu demograficznego. Ciekawe rady

Niż demograficzny jest naturalnym zjawiskiem polegającym na zmniejszeniu się liczby urodzin dzieci w danym okresie na określonym obszarze. Na dzień dzisiejszy Polska znalazła się w jednym z największych niżów od drugiej wojny światowej. Na taki stan rzeczy wpływ miało dużo elementów, demografowie jako najważniejsze z nich podają masową emigrację wywołaną otwarciem granic państw dla ludzi pracujących, kryzys finansowy oraz niekorzystną politykę rodzinną. Pozostanie niżu na takim poziomie może wywołać wiele negatywnych skutków w bliskiej przyszłości.

Najbardziej istotne niebezpieczeństwaEksperci zgodnie są zdania, że jeśli niż demograficzny utrzyma się na dłużej, władze mogą nie być w stanie przeznaczyć wszystkich emerytur dla przyszłych emerytów.

Czyż omawiany materiał nie jest zajmujący? Jeżeli tak uważasz, kliknij ten odnośnik – zalecam ten portal (copyline.pl/), gdyż przeczytasz tam przykuwające wzrok artykuły.

Najważniejszym skutkiem niżu demograficznego jest przewaga ludzi pobierających emerytury, nad osobami płacącymi składki emerytalne. Równie znaczne może być zachwianie rynku pracy wywołane spadkiem zatrudnienia w placówkach oświatowych i zmuszeniem do zmiany źródła utrzymania wielkiej ilości nauczycieli i osób pracujących w przedszkolach – moja strona internetowa. Największym problemem może być tu praca dla nauczycieli. Warszawa już walczy z takim problemem, aktualnie nauczyciele są przekwalifikowywani zazwyczaj na pracowników socjalnych, jednak i w tym sektorze brakuje już miejsc. Oferta dla poszukujących możliwości nauki: polecany native speaker warszawa.

Zapobieganie katastrofie demograficznej
Młodzi ludzie wolą zakładać rodziny w innych krajach, gdzie utrzymanie rodziny jest dużo łatwiejsze niż w Polsce. Jedyną metodą na utrzymanie młodzieży w kraju jest zmiana polityki w kwestiach rodziny. Duże świadczenia socjalne mogą jednak nie wystarczyć. Dopóki koszta egzystencji będą tak duże, młodzi ludzie będą czuć lęk przed założeniem rodziny.

Nie zwlekaj – jeśli pragniesz otrzymać uzupełniające treści na ten temat, pamiętaj o tym, że bezpłatne wejście (http://horyzont.net.pl/wycieczki-szkolne/wycieczki-dla-nauczycieli/) na nasz link naprawdę nie obciąży Cię finansowo.

Badania pokazują bowiem, że największym strachem przed posiadaniem potomstwa jest obawa przed brakiem środków na wychowanie dziecka. Innym dużym lękiem ludzi w wieku reprodukcyjnym jest strach przed dużymi kredytami na mieszkanie. Perspektywa wyjazdu do obcego kraju i rozpoczynania życia od nowa jest często o wiele bardziej kusząca od strachu przed życiem, które czeka na młodych w Polsce.