Niszczenie dokumentów

Każda firma to miejsce, w którym występuje przepływ różnorodnych faktur w postaci przykładowo umów czy rachunków za wyświadczone usługi. Duża część z tych dokumentów zawiera informacje, które są w pewnym stopniu chronione lub poufne. W większości przypadków są to dane osobowe, czy dane teleadresowe. W dawniejszych czasach w niektórych firmach gromadziło się także kserokopie dowodów osobistych określonych klientów.

Wszystkie tego rodzaju dokumenty nie mogą zostać normalnie wyrzucone. Gdyby znalazły się one w niepowołanych rękach, umieszczone w nich dane mogłyby zostać zastosowane w niezgodny z prawem sposób, przykładowo do podszywania się pod daną osobę. Z tej przyczyny tak istotne jest niszczenie dokumentów księgowych o takiej zawartości. Leży to także w interesie danego przedsiębiostwa, ponieważ dzięki temu tajne dane nie będą użyte przez konkurencję.

Metody niszczenia

zniszczony dukument

Autor: rosmary
Źródło: http://www.flickr.com

Wybór metody , z użyciem której będzie się niszczyć akta zależy od paru aspektów. Przede wszystkim liczy się to, czy jest do czynienia z dokumentami w formie papierowej czy innej. Na przykład dokumenty cyfrowe niszczy się w zupełnie odmienny sposób. Ponadto istotna jest również moc urządzenia – im więcej stron trzeba zutylizować, tym moc ta powinna być większa. Zakładając, że będą to tylko akta w postaci papierowej, należy zdecydować się na zakup niszczarki. Poza tym nie tylko w przedsiębiorstwach niszczy się poufne dokumenty. W warunkach domowych świetnym przyrządem do tego celu bywa zwykły piec (strona remonty pieców próżniowych sprawdź) czy kominek, który pozwoli na palenie dokumentów w postaci papierowej.

Niszczarki do dokumentów
Są to specjalistyczne maszyny, które tną papier na niewielkie kawałki. Elementy te bywają różnej wielkości, co określa tak zwany stopień tajności niszczarki. Dopasowuje się go w zależności od poziomu poufności informacji. Im drobniejsze kawałki, tym dany dokument będzie bardziej problematyczny w czasie ewentualnej próby zrekonstruowania go. Moc i pojemność niszczarek zależy od wymagań użytkownika. Największe niszczarki będą więc przeznaczone dla dużych firm, przez które przepływają duże ilości dokumentów. Małe, kilkuosobowe firmy najczęściej będą potrzebowały podstawowych urządzeń o niewielkiej mocy – sprawdź to.