W interesach często nigdy nic nie wiadomo

Jeśli skorzystamy z możliwości popłyniemy szybkim i wartkim strumieniem przemian, natomiast jak wejdziemy na minę, to znaczy staną nam na drodze zagrożenia – może się zdarzyć, iż słono będziemy musieli za to zapłacić. Jedną z tego rodzaju niespodziewanych przeszkód w rozwoju biznesu jest kwestia odpowiedniego spełnienia kontraktu.

biznes

Autor: The Elite Ayrshire Business Circle
Źródło: http://www.flickr.com
Całe szczęście istnieją zapisy, które zabezpieczają nas przed niewywiązaniem się z ustalonych zobowiązań. To zabezpieczenie kontraktu – , to mówiąc prościej, ochrona finansowych pretensji inwestora, w sytuacji, gdy kontrakt (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-polecenie-ksiegowania-pk-wzor-z-omowieniem) jest zrealizowany nie w umówionym czasie. Znajduje swoje przeznaczenie również w sytuacji, kiedy rezultaty są sprzeczne z ustaleniami umowy. Tego typu gwarancja to najlepszy sposób na zmaksymalizowanie wiarygodności wykonawcy, a w konsekwencji oznacza to, iż nasz kontrahent biznesowy jest odpowiednim partnerem w interesach.

Co więcej, nie tylko wykonawca jest beneficjentem korzyści, bowiem samo istnienie tego rodzaju gwarancji ma wpływ na dobry poziom transakcji. W ogólnym rozrachunku oznacza to, że do kontraktów przystępuje większa ilość firm. To obopólna korzyść, dzięki niej mamy większy wybór, kilka ofert to dobry prognostyk na sukces aniżeli Stylko pojedyncza, niepewna firma.

Można wywnioskować, iż zabezpieczenie kontraktu, jest jednakowo ważne, jak wybór konta firmowego. Jeśli spędziliśmy długie godziny rozważając kwestię: które konto firmowe założyć, tak samo powinniśmy postąpić przy wspomnianej gwarancji.

biznes

Gwarancją tego typu ubezpieczenia jest weksel własny/weksel in blanco (jak i deklaracje wekslowe). Wystawienie weksla należy do obowiązków zleceniodawcy. Zdarza się jednak, że towarzystwo ubezpieczeniowe prosi o dodatkowe zabezpieczenia żądań zwrotnych, do których należą: zastaw rejestrowy, hipoteka czy poręczenie od osób fizycznych (lub prawnych).

Jak widać, tego typu forma zabezpieczenia jest wielce korzystna i sprawdza się również w praktyce. Co bowiem, jak nie zabezpieczenie w biznesie bardziej sprzyja zawieranym kontraktom, podnosi zaufanie w biznesie, tworzy odpowiedni klimat inwestorski? Na pewno warto rozważyć tego rodzaju formę, jeżeli chcemy czuć, że posiadamy kontrolę.