Nowe trendy w logistyce

Efektywny system logistyczny to podstawa. Firmy, które pragną być konkurencyjne w swoich dziedzinach muszą wziąć pod uwagę jak dużą przewagę daje sprawna logistyka. W ostatnich latach można wskazać parę kierunków związanych z rozwojem technologii, globalizacją i zwiększającymi się wymaganiami klientów.

autostrada

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Jak istotny wpływ na działanie działu logistyki (poznaj Kador Sp z oo) w przedsiębiorstwie ma globalizacja informuje zwiększająca się ilość dostawców i odbiorców zagranicznych czy złożone sieci dostaw. Znaczenie posiada też zwiększony i zmienny popyt kupujących na rynkach globalnych krępujący funkcjonowanie w systemie dokładnie na czas i wymuszających na firmach magazynowanie części wyrobów o najbardziej zróżnicowanym popycie – odkryj więcej.

Wraz z rozwojem technologii poza ułatwieniami wynikającymi z wzrostu wykorzystania internetu w komunikacji dostrzec powinno się również istotne zmiany w spedycji. Spedycja musi być usługą przekrojową, oferującą transport multimodalny z możliwością śledzenia położenia wyrobu. Firmy wkraczające na rynki międzynarodowe pragną, aby firma spedycyjna przejęła na siebie organizację transportu produktu od punktu A do punktu B a nie tylko częściowy transport danym środkiem transportu – sprawdź to.http://www.mtc-rental.pl/

Wyświetl większą mapę
Źródło: opracowanie własne