Jakie są oferty usług geodezyjnych na Dolnym Śląsku? Na co zwracać uwagę?

Podział geodezyjny skutkuje wydzieleniem minimum dwóch nowych działek z terenu objętego procesem. Jest to istotny element procesu inwestycyjnego, który pozwala przystosować teren do zaplanowanej inwestycji. Pozwala również na dysponowanie prawem własności, dotyczącym wydzielonej części nieruchomości początkowej.

stanowisko pracy geodety

Autor: survcentex
Źródło: http://www.flickr.com

Ceny za poszczególne usługi geodezyjne w Polsce nie są wygórowane, ale trzeba przed zainicjowaniem współpracy szczegółowo zaznajomić się z ofertami geodety. Jeśli chodzi o branżę taką jak geodezja Wrocław przoduje na tle pozostałych miast w Polsce. Absolwenci Akademii Rolniczej z Wrocławia ze swym długo zdobywanym, znacznym doświadczeniem robią wrażenie, dlatego z ich renomowanych i tak niezwykle cenionych usług pragnie skorzystać niemała liczba potencjalnych klientów .

Proces podziału możne być przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania.

Przydałaby Ci się rzetelna informacja ze strony? Dobrze się składa, gdyż przygotowaliśmy dla Ciebie nieco nowych artykułów. Trzeba kliknąć w link.

Pierwszym jest tryb administracyjny, odnoszący się do działek budowlanych i opierający się o decyzję organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest dokumentacja podziałowa – więcej na .

– dokumentację potwierdzającą własność nieruchomości,

– zaświadczenie z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz kopię mapy ewidencyjnej,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego.