Kontrola zewnętrzna – przez kogo może być przeprowadzony?

Audyt zewnętrzny wykonywany jest przez zawodowych biegłych rewidentów od sprawdzanego podmiotu. Audyt musi być wykonywany przez osoby, które posiadają wszelkie uprawnienia do wykonywania badania raportów finansowych. Auditing zewnętrzny może być realizowany przez firmy audytorskie i niezależne instytucje, wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaki podmiot będzie poddawany audytowi.

kontrola

Autor: Day Donaldson
Źródło: http://www.flickr.com

Audyt zewnętrzny, w przeciwieństwie do auditingu wewnętrznego, przeprowadzany jest przez audytorów spoza firm audytowanej. Analizują oni nie wyłącznie stan finansowy określonej firmy czy instytucji, ale dodatkowo mogą sprawdzić efektywność inspekcji wewnątrz firmy. Głównym założeniem audytu zewnętrznego jest zbadanie zdolności do dokonania określonych wymagań. Odbiorcami takiej oceny jest nie tylko kierownictwo, ale również klient, pożyczkodawca lub certyfikator. Audytorzy skupiają swe działania na nagromadzaniu oraz rozpatrywaniu dokumentów. Audyt zewnętrzny, w przeciwieństwie do tego wewnętrznego, koncentruje się na wyselekcjonowanych segmentach jednostki i przeprowadzany jest sporadycznie.

Audyt finansowy to badanie raportów pieniężnych. Jego zamiarem jest zweryfikowanie, czy informacje podawane przez daną jednostkę zgadzają się ze stanem rzeczywistym. Audyt finansowy służy także ocenie stanu majątkowego firmy, lub instytucji. Badanie raportów finansowych to m.in.: kontrola umów, potwierdzenie bilansów środków finansowych, ustalenia z pracownikami. Na tej podstawie przygotowywany jest raport. Wgląd do oceny ma nie tylko zarząd, ale również inwestorzy bądź pożyczkodawcy. Jednakże audyt to nie tylko ocena przedsiębiorstwa lub instytucji, to również wsparcie w rozstrzyganiu problemów z obszaru rachunkowości oraz podatków. Nieprawidłowości z zasady wynikają z nieumyślnych omyłek, które w sposób ujemny mogą odbić się na firmie, dlatego tak istotne jest rozpoznanie wszystkich komplikacji.

Jeśli masz ochotę uzyskać dodatkowe materiały na opisywany wątek, to zobacz proponowane www (mslegit.pl/), które zawierają również dane na to zagadnienie – wejdź zatem tutaj.

Audyt finansowy dopomaga je nie tylko odkryć, ale bardzo często audytorzy doradzają, w jaki sposób wyeliminować takie błędy w przyszłości.

audyt zewnętrzny

Autor: Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Źródło: http://www.flickr.com

Wpisując w wyszukiwarce wyrażenie: obsługa księgowa Warszawa bez większego kłopotu wyszukamy firmy proponujące tego rodzaju usługi. Znacznie częściej jednak przedsiębiorcy poszukują usług z obszaru kadr i płac. W tym celu najprościej wpisać w przeglądarkę hasło: kadry i płace Warszawa.