Sprężarki tłokowe

Sprężarka tłokowa

Źródło: http://www.pneuma.pl/
Sprężarki to grupa urządzeń, które są wykorzystywane do sprężania powietrza lub innych gazów. Biorąc pod uwagę zasadę ich działania, można podzielić je na sprężarki wyporowe, do których należą sprężarki tłokowe oraz przepływowe (inaczej nazywane wirowymi).

Sprężarki tłokowe znajdują szerokie zastosowanie głównie w przemyśle, jako urządzenia zwiększające ciśnienie powietrza, które jest stosowane do:

– zasilania narzędzi pneumatycznych, wykorzystywanych miedzy innymi w górnictwie czy budownictwie,
– rozruchu wysokoprężnych silników spalinowych,
– zwiększania ciśnienia gazów używanych w przemyśle chemicznym,
– uruchamiania hamulców pneumatycznych,
– napełniania butli różnego rodzaju gazami.

Wydajność sprężarek tłokowych, dla gazu zassanego, mieści się w granicach od kilku m3 do kilkunastu tysięcy m3/h, natomiast w odniesieniu do ciśnienia tłoczenia, wartości wahają się w granicach od kilku dziesiętnych do dwustu MPa.
Niezaprzeczalną zaletą sprężarek tego rodzaju, jest ich zdolność wytwarzania wysokich ciśnień, a wadami spore wymiary i masa, wymóg stosowania zbiorników wyrównawczych , a także niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gazu olejem, wykorzystywanym do konserwacji cylindra.

Sprężarka tłokowa zbudowana jest korpusu sprężarki, głowicy wraz z zaworami ( http://www.normbud.pl/kategorie/technika-ppoz/systemy-mocowan/ ) oraz układu korbowego.
Gaz znajdujący się w sprężarce podlega sprężeniu w skutek przemieszczania się tłoka, który przesuwając się w dół powoduje otwarcie zaworu ssącego i dopływ powietrza do cylindra (jest to tzw. suw ssania), w następnej kolejności poruszając się do góry powoduje zamknięcie zaworu ssącego i zwiększenie ciśnienia powietrza znajdującego się w cylindrze, które po osiągnięciu oczekiwanego ciśnienia zostaje usunięte przez zawór tłoczny.
Ze względu na charakter procesu sprężania gazu, sprężarki tłokowe należy dodatkowo rozróżnić na jednostopniowe i wielostopniowe.

Szersze informacje dotyczące urządzeń służących do zwiększania ciśnienia i uzdatniania gazów, takich jak np. sprężarki śrubowe znajdziesz.