Jak wypełnić PIT za pomocą internetu

Rozliczając się z fiskusem jeszcze kilka lat temu podatnik zobowiązany był do dostarczenia druku rozliczenia podatkowego w formie papierowej. Obecnie PIT może zostać złożony tak w formie tradycyjnej, jak również przez internet. Ten ostatni sposób jest prostą i najszybszą formą rozliczenia podatkowego, ponieważ umożliwia rozliczenie się z fiskusem bez potrzeby opuszczania mieszkania.

rozliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Aby złożyć roczny PIT – – nie musimy już stać w długich kolejkach w urzędzie podatkowym, wystarczy wysłać PIT online rozliczony w programie komputerowym.

Ważne jest to, że informacje, które ma ta strona, Cię olśniły. Kliknij zatem na odnośnik i przeczytaj na stronie (http://www.inoffice.pl/centrum-biznesowe-chmielna/) opisywane wątki.

Musimy jedynie uważać by nie popełniać drobnych błędów.

Jedną z najczęstszych omyłek których dopuszczają się podatnicy składający PIT online, jest niewłaściwy dobór formularza podatkowego. Kłopotem bywa również aktualność formularzy , gdyż E-deklaracja – tak samo jak deklaracja w tradycyjnej postaci – winna być formularzem aktualnym dla konkretnego roku . Dobrze jest zatem wcześniej upewnić się, czy aplikacja w której wypełniamy nasz PIT online – informacje o pitach na – używa aktualnych druków. Składając nieodpowiedni formularz PIT w urzędzie podatkowym narażeni jesteśmy na wezwanie do złożenia korekty bądź do powtórnego złożenia formularza podatkowego.

Wypełniając roczny PIT online czy też na papierowym formularzu trzeba skorzystać z właściwego identyfikatora . Jeszcze do niedawna wszyscy podatnicy posługiwali się w kontaktach z administracją fiskalną jedynie numerami NIP. Obecnie NIP używany jest jedynie przy rozliczeniach przedsiębiorstw. Wszyscy inni podatnicy podczas wypełniania formularzy PIT winni w polu „identyfikator podatkowy” napisać własny numer PESEL.

rozliczanie przez internet

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Innym często popełnianym błędem podczas wypełniania e-deklaracji z pomocą internetu – – jest podanie błędnej wartości przychodu za poprzedni rok podatkowy. W takim przypadku podatnik nie będzie jednakże w stanie posłać e-deklaracji drogą elektroniczną, więc będzie musiał ją złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie podatkowym. Kontrola taka ma na celu zweryfikowanie tożsamości danej osoby, bowiem na formularzu papierowym należy złożyć odręczną sygnaturę, zaś e-deklaracja takiego podpisu nie żąda.

Wypełniając PIT online mamy pewność że nasze dane nie zostaną przejęte przez niepowołane osoby pod warunkiem, iż zadbamy o zaktualizowanie naszej aplikacji antywirusowej.