Karta debetowa usprawnia codzienne funkcjonowanie, oszczędza nasze pieniądze i czas, dając ponadto – bezpieczeństwo

Pierwsze karty płatnicze , były kartami zrobionymi z kartonu , na których maszynowo wypisane były informacje o jej posiadaczu. Dopiero w latach 60 XX wieku, puszczono w obieg kartę plastikową, która wtedy stała się synonimem luksusu i prestiżu. W naszym kraju początkowe karty płatnicze, dostępne były tylko dla firm.

Karta debetowa

Źródło: http://pixabay.com/
Karta debetowa dla klientów indywidualnych wprowadzona została przez instytucje finansowe do użytkowania pod koniec lat 90. Dzisiaj karty debetowe wystawiane są do każdego konta osobistego. Karta płatnicza potrzebna jest do obsługiwania naszych finansów zgromadzonych na koncie osobistym, do którego została wyrobiona. Karty płatnicze nowszego typu to tzw. karty wypukle, posiadające wytłoczone informacje o jej posiadaczu. Taki typ kart pozwala na wykonanie transakcji bezgotówkowej przy pomocy elektronicznego urządzenia płatniczego.

Ponadto nie jest wymagana konieczność każdorazowego wpisywania kodu PIN albo też potwierdzania wykonanej umowy kupna-sprzedaży osobistym podpisem. Karta płatnicza, przyda się przy płaceniu zobowiązań za zakupy zrobione w sieci. Taką kartą debetową możemy posługiwać się również za granicą. Płatności kartą debetową wypukłą, możemy dokonywać w większości miast w Europie oraz w najczęściej odwiedzanych kurortach.

Najpopularniejszymi kartami debetowymi w Polsce są Visa i MasterCard. Wybór karty – przejdź dalej – debetowej spośród tych dwóch oferowanych przez banki kart, jest znaczący, zwłaszcza przy płatnościach w innych krajach. Warto pamiętać, by dokonując wyboru karty, zainteresować się ile odsetek bank pobierze od nas za wypłacenie pieniędzy w bankomacie zagranicznym.

Instytucje finansowe to nie tylko usługi tekstylne TRITEX – (drukowanie na tkaninie) polegające na prowadzeniu naszego rachunku bankowego. To również inne działania zastrzeżone tylko dla instytucji finansowych, takie jak przyznawanie pożyczek, przyjmowanie lokat a także udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych. Gwarancje bankowe oraz poręczenia ze strony przedsiębiorstw, są rozpowszechnioną formą w obrocie handlowym.

Gwarancje i poręczenia podnoszą ochronę zawieranej z wykonawcą transakcji, zmniejszając ryzyko niezrealizowania przez kontrahenta, powinności zawartych w umowie. Zabezpieczenie transakcji stosowane jest najczęściej przez instytucje administracji publicznej, w przypadku zawierania transakcji z wykonawcami, wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, w trybie prawa zamówień publicznych.

Related Post