Inwestuj w obligacje skarbowe

Pieniądze, Euro

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Obligacje {dają|oferują możliwość osiągnięcia zdecydowanie większych zysków, niż przechowywanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie bądź na lokacie bankowej. W ostatnich latach tymczasem kryzys gospodarczy i niepewność związana z problemami finansowymi wielu przedsiębiorstw sprawia, że inwestowanie na giełdzie związane jest ze znacznym ryzykiem. Czy w takim razie dalej warto inwestować swoje oszczędności?

Giełda to rodzaj rynku, na którym dochodzi do kupna i sprzedaży określonych towarów.się http://www.tawol.com.pl/pl/kolnierze/GPW, na której dochodzi do obrotu takimi produktami jak akcje, obligacje, warranty, opcje i certyfikaty inwestycyjne, cieszy się dużą wśród indywidualnych inwestorów. Obligacje warto dodatkowo podzielić na obligacje skarbowe (oferowane przez Skarb Państwa) i korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa).

Obligacje są raczej bezpiecznym instrumentem giełdowym, a poziom ryzyka inwestycyjnego określany jest jako odpowiednie ratingi przyznawane różnym emitentom. Najpewniejsze obligacje to obligacje skarbowe, które emitują rządy państw.

Zachwyca Cię tego typu tematyka? Jeśli tak, to zobacz polecane info analogicznych postów, ponieważ one niewątpliwie także są godne Twojej uwagi.

Na polskim rynku dostępne są obligacje skarbowe oszczędnościowe i rynkowe. Wymienione jako pierwsze stanowią idealną formę inwestycji kilkuletnich natomiast obligacje rynkowe dopuszczone są do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.Obrót obligacjami w Polsce ma miejsce na działającym od 2009 roku rynku Catalyst. Jest on platforma autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji spółdzielczych czy listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Wyjaśniając więc wątpliwość z początku artykułu – warto, ale z głową. Im większy zysk mamy szansę osiągnąć tym poważniejsze ryzyko ponosimy i tak już pozostanie.