Obrót obligacjami a zysk

Autor: AMagill
Obligacje {dają|oferują możliwość zarobienia bez porównania większych oszczędności, niż odkładanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie lub chociażby na lokacie bankowej. Ostatnimi czasy tymczasem dekoniunktura i brak pewności związany z sytuacją finansową licznych przedsiębiorstw sprawia, że inwestowanie na giełdzie łączy się ze znacznym ryzykiem. Czy w związku z tym dalej zyskownie będzie inwestować swoje oszczędności?

Giełda to rynek, na którym dochodzi do kupna i sprzedaży konkretnych towarów. GPW, na której zachodzą transakcje kupna i sprzedaży takich instrumentów jak akcje, obligacje, warranty, opcje i certyfikaty inwestycyjne, cieszy się dużą wśród indywidualnych inwestorów. Obligacje można również rozdzielić na skarbowe (oferowane przez Skarb Państwa) oraz korporacyjne (wypuszczane przez firmy).

Obligacje należą do względnie bezpiecznych instrumentów giełdowych, a wielkość ryzyka inwestycyjnego określana jest jako odpowiednie ratingi przyznawane różnym emitentom. Obligacje o najwyższych ratingach to obligacje skarbowe, które wypuszczają rządy państw. W Polsce dostępne są obligacje skarbowe oszczędnościowe i rynkowe. Wymienione jako pierwsze stanowią dobrą formę inwestycji kilkuletnich natomiast obligacje rynkowe dopuszczone są do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Obrót obligacjami w Polsce prowadzi się na działającym od 2009 roku rynku Catalyst.

Oczekujesz na następny wpis? Chcę powiadomić Cię, że moja strona internetowa (https://kador.pl/opakowania-transportowe-dla-przemyslu/) jest już skończona. Zatem zachęcam do przejrzenia jej.

Jest to platforma autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji spółdzielczych czy listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Wyjaśniając więc wątpliwość z początku artykułu – warto, ale ostrożnie. Im większy zysk mamy nadzieję osiągnąć tym poważniejsze ryzyko ponosimy i tak już pozostanie.

Źródło: opracowanie własne