Edukacja po liceum

Przykład ostatniego pokolenia, które ukończyło szkoły wyższe bardzo dobrze pokazał, że studia nie gwarantują dobrego zatrudnienia. Coraz większa liczba młodych osób zastanawia się nad kontynuowaniem nauki w szkołach policealnych. Popularne stały się też kursy zawodowe. Młodzi ludzie zauważyli bowiem, że od ukończonych studiów ważniejszy jest zawód. Obecnie wykwalifikowany cieśla może zarobić kilka razy więcej niż magister po renomowanym uniwersytecie. Absolwenci uniwersytetów z kolei narzekają na problemy ze znalezieniem etatu w zawodzie.

Oferta we Wrocławiu

Dzieci w szkole, nauka

Autor: www.flickr.com
Źródło: www.flickr.com

We Wrocławiu działa kilka szkół policealnych, cieszących się rosnącą popularnością. Oferują one szeroką ofertę nauczania, którą można poznać wpisując w wyszukiwarce internetowej frazę „szkoła policealna Wrocław” ((link)).http://www.strojemikolaja.pl/ stroje mikołajaSzkoły tego typu pozwalają na uzyskanie zawodu technika po 2 latach nauki. Podejmując nauke w takiej szkole trzeba sprawdzić, czy posiada ona uprawnienia placówki publicznej. Daje to bowiem prawo do wydawania legitymacji szkolnych, a co za tym idzie – ulg na przejazdy w obrębie miasta i koleje. Szkoły policealne pozwalają również na ukończenie stażu zawodowego, co niejednokrotnie skutkuje podjęciem pracy przez kandydata. Niestety, takie szkoły są płatne i nie każdy młody człowiek jest w stanie pozwolić sobie na taką naukę.

Kursy kwalifikacyjne

Innym rozwiązaniem są kursy kwalifikacyjne. Trwają one krócej i nie skutkują otrzymaniem przez kursanta tytułu technika, ale niejednokrotnie jest to najrozsądniejsza forma edukacji. Po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową hasła „kursy kwalifikacyjne Wrocław” (link), kandydat uzyskuje dostęp do aktualnego wykazu udostępnianych kursów. Kursy takie są najczęściej prowadzone przez pracodawcę, który nie mogąc znaleźć kandydata na stanowisko, proponuje przeszkolenie w zawodzie. Ogromną zaletą tych kursów jest to, że zwykle są za darmo i praktycznie zapewniają zdobycie pracy. Żeby jednak dostać się na tego typu kurs, należy być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako bezrobotny. Jeśli nie ma się dostępu do Internetu, informację o aktualnie prowadzonych kursach także można znaleźć w miejscowym urzędzie pracy.