Ocena okresowa – typy i sposoby przeprowadzania

Oceny okresowe pracowników to teraz często stosowany sposób sprawdzania ich kompetencji, jak również weryfikacji tego jakie właściwości pracowników są wartościowe na konkretnym stanowisku. Jak wynika z badań tylko nieco ponad 10% makro przedsiębiorstw oraz korporacji nie korzysta z tego rodzaju metod kontroli.

Mocne wejście Twojej firmy

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Na przełomie minionych lat powstało kilka szczególnych nurtów, jakie zezwalają na dobrą ocenę, a wśród nich różnorakie kryteria.

Ten artykuł ma interesujące dane na omawiany temat – jeżeli chcesz zdobyć więcej wpisów, to odwiedź stronę konstrukcje wielkoformatowe, która przedstawia zbliżone problemy.

Te są konstruowane od razu w danym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej własne zapotrzebowania i oczekiwania. Oceny okresowe pracowników pozwalają rzecz jasna na poprawę stanu w firmie. Wyróżnia się kilka rodzajów ocen takiego typu a wśród nich zazwyczaj wykorzystywaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika robiona jest przez wywiady nie tylko z ocenianym pracownikiem, lecz też jego środowiskiem w pracy. Tutaj szczególnie sięga się po opinię przełożonych, kolegów czy nawet klientów, z którymi podwładny współpracował.

Kolejnym sposobem, aby ocena pracownika przebiegła odpowiednio jest ocena 180 stopni. Jest ona łudząco podobna do tej opisywanej powyżej, rozróżnia się głównie wykluczeniem w nagromadzaniu komentarzy klientów oraz menagera. W tym przypadku najczęściej wiedzę o pracowniku zbiera się przez rozmowy ze współpracownikami a także głównym szefem.
Ocena pracownika jest również osiągalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tutaj kompletuje się informacje na temat sukcesów oraz potknięć ocenianego w zakreślonym czasie. Dzięki temu menager ma dobry obraz całościowych poczynań pracownika.

To z której metody korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działalności oraz potrzeby w określonym momencie. Najczęściej taka ocena pracownika stosowana jest raz w roku i szczególnie od jej rozstrzygnięcia zależy gratyfikacja lub kariera danego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają także na ich sprawdzenie. Te wiadomości pomagają podjąć właściwe decyzje o daniu przykładowo kolejnych kursów.