Co będzie z Twoją emeryturą?

Zadbaj o rodziców na emeryturze

Autor: FuturePR
Źródło: FuturePR
Świadczenia emerytalne to zabezpieczenie o charakterze świadczenia pieniężnego dla dla osób w wieku emerytalnym, które nie są w stanie uczestniczyć już pracy zarobkowej. Wiele lat temu mówiono o niej renta starcza.

System emerytalny w postaci, jaka jest obecnie, powstał w 1880 roku. Wprowadził go kanclerz Otto von Bismarck, aby zyskać poparcie klasy robotniczej dla swojej partii. Była to gwarantowana przez państwo emerytura dla wszystkich pracowników mających ubezpieczenie, którzy ukończyli 70-ty rok życia. Emerytury zmieniały się przez te lata i obecnie emerytura w naszym kraju składa się z 3 filarów: I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez zus, II filar – Otwarty fundusz emerytalny (w skrócie OFE), III filar – np. Indywidualne konto emerytalne (w skrócie IKE).

Przed skorzystaniem z emerytury, jeśli dana osoba straci pracę, przysługują jej tzw. świadczenia przedemerytalne. Świadczenia przedemerytalne uzyskuje się m.in., gdy osoba traci pracę w wieku min 56 lat – kobieta oraz 61 lat – dla mężczyzny oraz ma przedział wiekowy uprawniający do emerytury, który wynosi min20 lat – kobiety i 25 lat – mężczyźni. Jeśli przedział czasowy uprawniający do emerytury jest dłuższy, to wiek straty pracy dodatkowo się obniża. Strata pracy powinna wynikać z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Dodatkowo osoba ubiegająca się o świadczenia przedemerytalne musi spełniać dodatkowo poniższe kryteria: przez okres co najmniej pół roku brała zasiłek dla bezrobotnych, cały czas jest zarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna, w okresie brania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia właściwe zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, złoży podanie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Gdy rodzajem utraconego przychodu jest renta, pobierana stale od 5 lat, to również można składać wniosek o świadczenia przedemerytalne.

Gdy człowiek z jakiegoś powodu charakteryzuje się tymczasową lub stałą niemożnością wykonywania pracy zawodowej, to przysługują jej świadczenia pieniężne wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. To świadczenie nosi nazwę renta. Renta dzieli się na różne rodzaje: renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna. Renta rodzinna (zapoznaj się z ofertą adwokat warszawa prawo rodzinne) to taki rodzaj renty, który jest dla członków rodziny osoby nieżyjącej, która miała ubezpieczenie i w chwili odejścia ze świata prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Oprócz wdowy prawo do brania świadczenia, jakim jest renta rodzinna mają dzieci adoptowane, jak również wnuki. zasiłku (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktura-korygujaca-w-2016-roku-nowe-zasady-ksiegowania)