Co jaki okres czasu należy robić tak zwany przegląd swej gaśnicy?

Gaśnica samochodowa to obligatoryjny element wyposażenia każdego pojazdu. Określa to kodeks drogowy. Jednak każde tego rodzaju narzędzie należy co pewien czas sprawdzać.
Robi się to podczas wykonywania czynności pod nazwą przegląd gaśnicy.

Nie należałoby jednak mylić pojęć czasu jej gwarancji z okresem przydatności do użycia. Zabezpieczenia udziela wytwórca gaśnicy (przeważnie na okres pięciu lat od daty jej wyprodukowania), natomiast przegląd techniczny wykonywany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. W zależności od rodzaju gaśnicy okres legalizacji jest dopasowany do danego środka zastosowanego do gaszenia. W wypadku tak zwanych gaśnic śniegowych wynosi dziesięć lat, z kolei proszkowych – 6 lat. Nie jest to jednak równoznaczne ze standardowym przeglądem auta, który powinniśmy wykonywać każdego roku. Jest tak dlatego, że nawet jeśli okres gwarancji jest dłuższy niż czas legalizacji, to wyższość nad regulaminem producenta ma krajowe prawo.
przegląd gaśnicy

Autor: Andreshiro
Źródło: http://www.flickr.com
Sam przegląd gaśnicy opiera się na kontroli technicznej przez wyszkolonego fachowca i ew. reperacji znalezionych w czasie kontroli wad. Po przeprowadzeniu tego typu badania, w razie uznania tej gaśnicy za sprawną, zamieszczana jest na niej naklejka z podaną datą następnego badania technicznego. Należałoby zatem go sprawdzać, żeby nie mieć nieprzyjemnej niespodzianki w najmniej oczekiwanej chwili. Takie badanie proces badania marketingowego nie jest zbyt drogie (opłata wynosi około.

10zł) a należałoby je wykonać, żeby posiadać pewność, że w razie niebezpieczeństwa nie będziemy bezbronni. Warto wykonać także legalizację gaśnicy nawet pomimo faktu, że kodeks drogowy w żadnym artykule nie nakłada na kierującego obowiązku przeprowadzania wspomnianej legalizacji.