Co może zająć komornik?

Egzekucja z przedmiotów ruchomych jest to jeden z zazwyczaj stosowanych metod na odebranie finansowych należności od zadłużonej osoby na rzecz wierzyciela.

W praktyce bywa częstokroć, że egzekutor prowadząc takową egzekucję, zajmuje na poczet długu przedmiot (dla przykładu pojazd) będący własnością nie osoby zadłużonej, lecz pewnej innej osoby, od jakiej dłużnik np. go wynajął. Czy komornik ma prawo zająć rzecz należącą do trzeciej osoby? Co naprawdę może zająć egzekutor?
Towar na półce sklepowej

Autor: C x 2
Źródło: http://www.flickr.com
Komornik sądowy z pewnością ma prawo zająć nieruchomość znajdujących się „we władaniu” osoby zadłużonej. Znaczy to, że komornik nie zbada prawnego stanu obiektu, lecz ma zadanie stwierdzenia, czy zadłużona osoba danym przedmiotem „włada”.http://www.eena.pl/produkcja-oferty-pracy.html (zobacz https://www.eena.pl/produkcja-oferty-pracy.html)Nie jest dlatego istotne, czy zajęte przedmioty są własnością zadłużonej osoby. „Władanie” jest terminem zaczerpniętym z kodeksu cywilnego – znaczy tyle – iż dzierżący daną rzeczą użytkuje jej. Może to uczynić, kiedy rzecz znajduje się w jego domu, garażu, magazynie bądź innym miejscu. W każdym mieście, w którym znajduje się sąd, funkcjonuje kancelaria komornicza Tarnowskie Góry nie są tutaj odstępstwem. Komornik będzie miał prawo wkroczyć do domu właściciela pod jego nieobecność.

Do tego, akceptowalne będzie użycie przez windykatora środków przymusu celem pokonania przeszkód uniemożliwiających dostęp do wnętrz bądź do domku dłużnika i to nawet wówczas, gdy znajdują się one w środku większego obiektu należącego do „osoby trzeciej”. Pozwolenie na to będzie wymagać jednak zachowania ze strony egzekutora warunku posługiwania się środkami adekwatnymi do zastanych na miejscu przeszkód.