Jak stać się wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy, lecz nie w każdym miejscu. Są miejsca, w których praca wymagać będzie spełnienia określonych warunków przez pretendenta na wolontariusza. Chodzić tu może o predyspozycje, wykształcenie albo stan naszego zdrowia.

wolontariat

Autor: Redazione Fuorigio.co
Źródło: http://www.flickr.com
Zasadniczo osoba w jakimkolwiek wieku może być wolontariuszem. Są jednak 2 zastrzeżenia: przede wszystkim, niepełnoletnia osoba musi uzyskać zgodę na piśmie rodziców bądź prawnych opiekunów na podjęcie pracy w ramach wolontariatu.

Jeśli czytasz ten artykuł, to z pewnością jest on dla Ciebie niezwykle pasjonujący. Tu ponadto jest notka z www, która posiada podobne zagadnienia.

Prócz tego pełnoletniość wymagana jest, by zostać wolontariuszem na przykład w pewnych placówkach wychowawczo-opiekuńczych (wymaga tego przepis). Nie ma dokładnie ustalonych wymagań dotyczących wykształcenia aspiranta na wolontariusza, choć ustawa wymaga, ażeby wolontariusz posiadał umiejętności konieczne do wykonywania wyznaczonych prac a także spełnił pozostałe warunki obowiązkowe w danym miejscu pracy, takie jak: badania lekarskie bądź kursy.

Co jest najistotniejsze jeżeli chodzi o pracę w wolontariacie? Najważniejsze są chęci, a także stosowna wiedza, przygotowanie potrzebne do przeprowadzania określonych prac. Wolontariat może być wykonywany na co dzień, jak też raz na tydzień. Należy się zastanowić, czy ze względu na pozostałe zadania bardziej odpowiedni jest dla nas jest tzw. wolontariat akcyjny, czy wolontariat długoterminowy.

To wszystko jest nadzwyczaj istotne, bo pozwoli jasno sprecyzować obszar obowiązków danego wolontariusza, a także będzie ważną informacją dla instytucji – kiedy liczyć można na wsparcie danej osoby. Zawsze lepiej oznajmić, że będziemy mieć czas w piątek po południu, aniżeli deklarować, iż ma się sporo czasu wolnego.