Obowiązki mistrza produkcji w przemyśle samochodowym

Celem pracy tak zwanego mistrza produkcji jest głównie zrealizowanie planu produkcyjnego zgodnie z wiążącymi standardami, gwarantująca zakładaną jakość oraz ilość produkcji w ramach zaplanowanego czasu jak też wydatków.

firma przeprowadzkowa

Autor: Ninian Reid
Źródło: http://www.flickr.com
W wypadku stwierdzenia opóźnień w zrealizowaniu założonego planu lub wystąpienia jakichkolwiek niezgodności, mistrz produkcji powinien podjąć adiustujące działania celem wyeliminowania zagrożeń produkcyjnych. Mistrz produkcji uczestniczy także w rozmaITego typu przedsięwzięciach mających, jakie mają na celu otwarcie całkowicie nowej produkcji jak też wspiera podwładnych w ciągu wdrażania nowych produkcyjnych technik. Kontroluje przestrzeganie regulacji BHP jak też ochrony ppoż. Na podstawie dotychczasowego zużycia oraz planowanych potrzeb składa także zapotrzebowanie na przybory, środki produkcyjne konieczne do zachowania ciągłości produkcji. Analizuje potrzeby kwalifikacyjne a także aktualne kompetencje podrzędnych mu pracobiorców i na ich podwalinie planuje kursu czy też sam przeprowadza szkolenia instruktażowe dla pracowników (z regulacji, najnowszych technologii, norm itd.)
Praca w tym zawodzie wymaga na pewno zdolności radzenia sobie w przypadkach stresowych i trudnych. W zawodzie tym wymagana będzie także umiejętność pracy w zespole (zarządzanie grupą podległych pracowników) i zrozumiały, otwarty styl komunikowania się. Mistrz produkcji powinien posiadać prócz tego doskonały wzrok, słuch oraz odróżniać barwy. Niezwykle ważna jest precyzja a także podzielność uwagi.

Czasem publikowane w internecie wiadomości są niepewne, jednak jeżeli interesuje Cię tego rodzaju problematyka, to kliknij i zdobądź użyteczne szczegóły również na analogicznej stronie.

Specyfika zawodu wymaga również uzdolnień technicznych.

Przeciwwskazaniem do realizowania tego zajęcia może być niestety skłonność do uczuleń, reakcja alergiczna na paliwa płynne, oleje smarne (dla przykładu płyn chłodniczy albo hamulcowy).